Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 3. septembri 1996. a määruse nr 226 «Maa riigi omandisse jätmise korra kinnitamine» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1998, 85, 1392

Vabariigi Valitsuse 3. septembri 1996. a määruse nr 226 «Maa riigi omandisse jätmise korra kinnitamine» muutmine

Vastu võetud 22.09.1998 nr 208

Maareformi seaduse (RT 1991, 34, 426; RT I 1996, 41, 796; 1997, 13, 210; 37/38, 570; 81, 1363; 93, 1556; 1998, 12, 153) paragrahvi 29 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

Vabariigi Valitsuse 3. septembri 1996. a määrusega nr 226 (RT I 1996, 64, 1182; 77, 1367; 1997, 69, 1123; 99, 1605) kinnitatud «Maa riigi omandisse jätmise korra» muutmiseks:

1) täiendada punkti 5 alapunkti 7 pärast sõna «otstarbel» sõnadega «, välja arvatud käesoleva punkti alapunktides 8 ja 9 märgitud juhtudel;»;

2) täiendada punkti 5 alapunktiga 8 järgmises sõnastuses:

«8) majandusminister, kui riigi omandisse jäetakse maareformi seaduse paragrahvi 31 lõike 1 punktis 10 nimetatud otstarbel Eesti Energia Aktsiaseltsi ja Eesti Põlevkivi Aktsiaseltsi omandis olevate hoonete ja rajatiste alune ning neid teenindav maa;»;

3) täiendada punkti 5 alapunktiga 9 järgmises sõnastuses:

«9) teede- ja sideminister, kui riigi omandisse jäetakse maareformi seaduse paragrahvi 31 lõike 1 punktis 10 nimetatud otstarbel Eesti Raudtee Aktsiaseltsi ja Eesti Telekomi Aktsiaseltsi ning tema tütarettevõtete omandis olevate hoonete ja rajatiste alune ning neid teenindav maa.»;

4) täiendada punkti 18 alapunktiga 7 järgmises sõnastuses:

«7) Majandusministeerium, kui maa jäetakse riigi omandisse korra punkti 5 alapunkti 8 alusel;»;

5) täiendada punkti 18 alapunktiga 8 järgmises sõnastuses:

«8) Teede- ja Sideministeerium, kui maa jäetakse riigi omandisse korra punkti 5 alapunkti 9 alusel.».

Peaminister Mart SIIMANN

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigisekretär Uno VEERING

/otsingu_soovitused.json