Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Paganamaa, Kisejärve ja Piusa jõe ürgoru maastikukaitsealadel ning Haanja looduspargis

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.01.2006
Avaldamismärge:RT I 1998, 85, 1396

Maamaksu korrigeerimine Paganamaa, Kisejärve ja Piusa jõe ürgoru maastikukaitsealadel ning Haanja looduspargis

Vastu võetud 25.09.1998 nr 212

Maamaksuseaduse (RT I 1993, 24, 428; 1996, 41, 797; 89, 1589; 1997, 82, 1398) paragrahvi 4 lõike 2 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada:

1) Haanja looduspargi sihtkaitsevööndi osad, millelt makstakse maamaksu 25% maamaksumäärast (juurde lisatud);

2) Kisejärve maastikukaitseala sihtkaitsevööndi majandatavad alavööndid, millelt makstakse maamaksu 25% maamaksumäärast (juurde lisatud);

3) Paganamaa maastikukaitseala sihtkaitsevööndi majandatavad alavööndid, millelt makstakse maamaksu 25% maamaksumäärast (juurde lisatud);

4) Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala sihtkaitsevööndid, millelt makstakse maamaksu 25% maamaksumäärast (juurde lisatud);

5) Kisejärve maastikukaitseala piiranguvöönd, millelt makstakse maamaksu 50% maamaksumäärast (juurde lisatud);

6) Paganamaa maastikukaitseala piiranguvöönd, millelt makstakse maamaksu 50% maamaksumäärast (juurde lisatud);

7) Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala piiranguvöönd, millelt makstakse maamaksu 50% maamaksumäärast (juurde lisatud);

8) Haanja looduspargi piiranguvöönd, millelt makstakse maamaksu 75% maamaksumäärast (juurde lisatud);

9) Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala piiranguvöönd, millelt makstakse maamaksu 75% maamaksumäärast (juurde lisatud).

2. Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 1999. a.

Peaminister Mart SIIMANN

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigisekretär Uno VEERING

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 25. septembri 1998. a määrusega nr 212

Haanja looduspargi sihtkaitsevööndi osad, millelt makstakse maamaksu 25% maamaksumäärast

Jrk nr Ala Pindala (ha)
Haanja vald
1.

2.

3.

Jaanimäe sihtkaitsevöönd

Suure Munamäe sihtkaitsevöönd

Vaskna järve sihtkaitsevöönd

15,1

18,8

154,2

Rõuge vald
4.

5.

Hinni kanjoni sihtkaitsevöönd

Rõuge ürgoru sihtkaitsevöönd

2,6

93,7

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 25. septembri 1998. a määrusega nr 212

Kisejärve maastikukaitseala sihtkaitsevööndi majandatavad alavööndid, millelt makstakse maamaksu 25% maamaksumäärast

Jrk nr Ala Pindala (ha)
Misso vald
1.

2.

Pahijärve sihtkaitsevöönd

Sõdaaluse sihtkaitsevöönd

67,8

96,6

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 25. septembri 1998. a määrusega nr 212

Paganamaa maastikukaitseala sihtkaitsevööndi majandatavad alavööndid, millelt makstakse maamaksu 25% maamaksumäärast

Jrk nr Ala Pindala (ha)
Varstu vald
1.

2.

3.

Kerekutsi-Liguri sihtkaitsevöönd

Piirioru sihtkaitsevöönd

Sokkari sihtkaitsevöönd

88,4

72,9

35,8

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 25. septembri 1998. a määrusega nr 212

Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala sihtkaitsevööndid, millelt makstakse maamaksu 25% maamaksumäärast

Jrk nr Ala Pindala (ha)
Meremäe vald
1.

2.

3.

Härma sihtkaitsevöönd

Make oru sihtkaitsevöönd

Savioja-Jõksi sihtkaitsevöönd

31,5

7,0

29,0

Vastseliina vald
4.

5.

Härma sihtkaitsevöönd

Make oru sihtkaitsevöönd

18,2

3,9

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 25. septembri 1998. a määrusega nr 212

Kisejärve maastikukaitseala piiranguvöönd, millelt makstakse maamaksu 50% maamaksumäärast

Ala Pindala (ha)
Misso vald
Kisejärve piiranguvöönd 113,0

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 25. septembri 1998. a määrusega nr 212

Paganamaa maastikukaitseala piiranguvöönd, millelt makstakse maamaksu 50% maamaksumäärast

Ala Pindala (ha)
Varstu vald
Paganamaa piiranguvöönd 580,5

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 25. septembri 1998. a määrusega nr 212

Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala piiranguvöönd, millelt makstakse maamaksu 50% maamaksumäärast

Jrk nr Ala Pindala (ha)
Meremäe vald
1. Tellaste-Tamme piiranguvöönd 439,3
Vastseliina vald
2. Tellaste-Tamme piiranguvöönd 226,9

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 25. septembri 1998. a määrusega nr 212

Haanja looduspargi piiranguvöönd, millelt makstakse maamaksu 75% maamaksumäärast

Jrk nr Ala Pindala (ha)
Haanja vald
1. Haanja piiranguvöönd 8436
Rõuge vald
2. Haanja piiranguvöönd 4972
Lasva vald
3. Haanja piiranguvöönd 572,7
Vastseliina vald
4. Haanja piiranguvöönd 1578
Võru vald
5. Haanja piiranguvöönd 784,8

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 25. septembri 1998. a määrusega nr 212

Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala piiranguvöönd, millelt makstakse maamaksu 75% maamaksumäärast

Ala Pindala (ha)
Meremäe vald
Vahtseliina-Jõksi piiranguvöönd 480,6

Keskkonnaminister Villu REILJAN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json