Teksti suurus:

Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu, mis peavad olema varustatud fütosanitaarsertifikaadiga ja mis peavad piiripunktis läbima taimetervise kontrolli

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.04.2005
Avaldamismärge:RTL 2004, 68, 1125

Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu, mis peavad olema varustatud fütosanitaarsertifikaadiga ja mis peavad piiripunktis läbima taimetervise kontrolli1

Vastu võetud 24.05.2004 nr 97

Määrus kehtestatakse «Taimekaitseseaduse» (RT I 2004, 32, 226) § 38 lõike 2 ja § 41 lõike 2 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse nende taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu, mis peavad olema varustatud fütosanitaarsertifikaadiga ja mis peavad piiripunktis läbima taimetervise kontrolli.

§ 2. Taimed, taimsed saadused ja muud objektid, mis peavad olema varustatud fütosanitaarsertifikaadiga ja mis peavad piiripunktis läbima taimetervise kontrolli

Taimed, taimsed saadused ja muud objektid, mis peavad olema varustatud fütosanitaarsertifikaadiga ja mis peavad piiripunktis läbima taimetervise kontrolli, on:
1) kõik istutamiseks ettenähtud taimed, välja arvatud seemned, kui selles määruses ei ole sätestatud teisiti;
2) sugukondade ristõielised (Cruciferae) ja kõrrelised (Gramineae) ning perekonna ristikulised (Trifolium spp.) seemned, mis pärinevad Argentiinast, Austraaliast, Boliiviast, Tšiilist, Uus-Meremaalt või Uruguayst;
3) perekondade paprika (Capsicum spp.), ploomipuu (Prunus L.), murakas (Rubus L.) ja riis ( Oryza spp.) ning päevalille (Helianthus annuus L.), hariliku tomati (Lycopersicon esculentum (Mill.) Karsten ex Farw.), hariliku lutserni (Medicago sativa L.), maisi (Zea mays L.), hariliku sibula (Allium cepa L.), porrulaugu (Allium porrum L.), murulaugu (Allium schoenoprasum L.) ja aedoa (Phaseolus L.) seemned;
4) perekondade nisu (Triticum) ja rukis (Secale ) ning tritikale (X Triticosecale) seemned, mis pärinevad Afganistaanist, Indiast, Iraagist, Mehhikost, Nepaalist, Pakistanist, Lõuna-Aafrikast või Ameerika Ühendriikidest;
5) perekondade kastanipuu (Castanea Mill.), krüsanteem ( Dendranthema (DC.) Des Moul.), nelk (Dianthus L.), kipslill ( Gypsophila L.), pelargoon (Pelargonium L`Herit ex Ait.), datlipalm ( Phoenix spp.), pappel (Populus L.), tamm (Quercus L.) ja kuldvits (Solidago L.) taimeosad, välja arvatud viljad ja seemned;
6) lõikelilled sugukonnast käpalised (Orchidaceae);
7) seltsi okaspuulaadsed (Coniferales) taimeosad, välja arvatud viljad ja seemned;
8) Põhja-Ameerika riikidest pärineva suhkruvahtra ( Acer saccharum Marsh.) taimeosad, välja arvatud viljad ja seemned;
9) väljastpoolt Euroopa riike pärineva perekonna ploomipuu ( Prunus L.) taimeosad, välja arvatud viljad ja seemned;
10) väljastpoolt Euroopa riike pärinevate perekondade aster ( Aster spp.), ogaputk  (Eryngium L.), naistepuna ( Hypericum L.), preeriakell (Lisianthus L.), roos (Rosa L.) ja kaelakellukas (Trachelium L.) lõikelilled;
11) aedselleri (Apium graveolens L.) ja perekonna basiilik (Ocimum L.) lehtköögiviljad;
12) perekondade tsitrus (Citrus L.), kinkanipuu (Fortunella Swingle), pontsirus (Poncirus Raf.) ja nende hübriidide ning baklažaani (Solanum melongena L.) ja perekonna kibekurk (Momordica L.) viljad;
13) väljastpoolt Euroopa riike pärinevate perekondade annoona ( Annona L.), küdoonia (Cydonia Mill.), diospüür ( Diospyros L.), õunapuu (Malus Mill.), mangopuu (Mangifera L.), kannatuslill (Passiflora L.), ploomipuu (Prunus L.), guajaavipuu (Psidium L.), pirn (Pyrus L.), sõstar ( Ribes L.), nelgipuu (Syzygium Gaertn.) ja mustikas ( Vaccinium L.) toored viljad ja marjad;
14) kartuli (Solanum tuberosum L.) mugulad;
15) perekondade pappel (Populus L.) ja tamm (Quercus L.), välja arvatud korgitamme (Quercus suber L.), suhkruvahtra (Acer sahharum Marsh.) ja seltsi okaspuulaadsed (Coniferales) eraldatud koor;
16) perekonna kastanipuu (Castanea Mill.) puit;
17) perekonna tamm ( Quercus L.) Põhja-Ameerika riikidest pärinev puit, kaasa arvatud puit, millel puudub ümar välispind;
18) perekonna plaatan ( Platanus L.) puit, kaasa arvatud puit, millel puudub ümar välispind;
19) väljastpoolt Euroopa riike pärineva seltsi okaspuulaadsed ( Coniferales) puit, välja arvatud perekonna mänd (Pinus L.) puit, kuid kaasa arvatud puit, millel puudub ümar välispind;
20) perekonna mänd (Pinus L.) puit, kaasa arvatud puit, millel puudub ümar välispind;
21) Ameerika kontinendil asuvatest riikidest pärineva perekonna pappel (Populus L.) puit;
22) suhkruvahtra (Acer sahharum Marsh.) Põhja-Ameerika riikidest pärinev puit, kaasa arvatud puit, millel puudub ümar välispind;
23) muld ja kasvusubstraat, mis koosneb tervenisti või osaliselt mullast või tahkest orgaanilisest ainest, näiteks taimejäänustest, turvast või puukoort sisaldavast huumusest, välja arvatud turvas;
24) taimedega kaasnev või neile lisatud muld ja kasvusubstraat, mis tervenisti või osaliselt koosneb punktis 23 nimetatud ainest või mis tervenisti või osaliselt koosneb turbast või tahkest anorgaanilisest ainest, mis on ette nähtud taimede elujõu säilitamiseks ning mis pärineb Türgist, Valgevenest, Moldovast, Venemaalt, Ukrainast või väljastpoolt Euroopa riike, välja arvatud Egiptus, Iisrael, Liibüa, Maroko ja Tuneesia;
25) perekondade nisu (Triticum) ja rukis (Secale ) ning tritikale (X Triticosecale) seemned, mis pärinevad Afganistaanist, Indiast, Iraagist, Mehhikost, Nepaalist, Pakistanist, Lõuna-Aafikast või Ameerika Ühendriikidest;
26) Hiinast pärinevad puidust valmistatud pakendid (kastid, karbid, konteinerid, trumlid, kaubaalused) või muud sellised tooted, mis koosnevad seltsi okaspuulaadsed (Coniferales) täielikult või osaliselt töötlemata puidust, välja arvatud perekonna elupuu ( Thuja L.) puidust valmistatud tooted.

§ 3. Taimed, taimsed saadused ja muud objektid, mis peavad olema varustatud fütosanitaarsertifikaadiga ja mis peavad piiripunktis läbima taimetervise kontrolli kaitstavasse piirkonda toimetamise korral

Kaitstavasse piirkonda toimetamise korral peavad olema fütosanitaarsertifikaadiga varustatud ja peavad piiripunktis läbima taimetervise kontrolli lisaks § 2 loetelus nimetatud taimedele, taimsetele saadustele ja muudele objektidele ka:
1) hariliku peedi ( Beta vulgaris L.) tööstuslikuks töötlemiseks ettenähtud taimed;
2) muld peedi küljest ja steriliseerimata peedijäätmed (Beta vulgaris L.);
3) perekondade toompihlakas (Amelanchier Med.), ebaküdoonia (Chaenomeles Lindl.), tuhkpuu ( Cotoneaster Ehrh.), viirpuu (Crataegus L.), küdoonia ( Cydonia Mill.), villpööris (Eriobotrya Lindl.), õunapuu (Malus Mill.), astelpihlakas (Mespilus L.), ploomipuu (Prunus L.), tuliastel (Pyracantha Roem.), pirnipuu (Pyrus L.) ja pihlakas (Sorbus L.) ning Davidi fotiinia (Photinia davidiana (Dcne.)) tolmeldamiseks ettenähtud õietolm;
4) perekondade toompihlakas ( Amelanchier Med.), ebaküdoonia (Chaenomeles Lindl.), tuhkpuu (Cotoneaster Ehrh.), viirpuu (Crataegus L.), küdoonia (Cydonia Mill.), villpööris (Eriobotrya Lindl.), õunapuu (Malus Mill.), astelpihlakas (Mespilus L.), ploomipuu (Prunus L.), tuliastel (Pyracantha Roem.), pirnipuu (Pyrus L.) ja pihlakas (Sorbus L.) ning Davidi fotiinia (Photinia davidiana (Dcne.)) taimeosad, välja arvatud viljad ja seemned;
5) hariliku peedi (Beta vulgaris L.), punaoa (Dolichos Jacq.), Magnifera spp. ja hariliku aedoa (Phaseolus vulgaris L.) seemned;
6) perekonna puuvillapõõsas (Gossypium spp.) viljad (seemnekojad) ja seemned ning toorpuuvill;
7) perekonna eukalüpt (Eucalyptus l’Hérit.) taimeosad;
8) seltsi okaspuulaadsed (Coniferales ) puit.

§ 4. Paragrahvides 2 ja 3 nimetatud taimede, taimsete saaduste ja muude objektide kombineeritud nomenklatuuri kaubakoodid

Paragrahvides 2 ja 3 nimetatud taimede, taimsete saaduste ja muude objektide kombineeritud nomenklatuuri kaubakoodid on toodud lisas.

§ 5. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juunil 2004. a.

1 EL Nõukogu direktiiv 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide Ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta (EÜT L 169, 10.07.2000, lk 1–112).

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT

Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määruse nr 97 «Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu, mis peavad olema varustatud fütosanitaarsertifikaadiga ja mis peavad piiripunktis läbima taimetervise kontrolli»
lisa

TAIMEDE, TAIMSETE SAADUSTE JA MUUDE OBJEKTIDE KOMBINEERITUD NOMENKLATUURI KAUBAKOODID

  KN-kood Nimetus
  0601 lillede ja ilutaimede sibulad, mugulad, muguljuured, juurmugulad ja risoomid, puhke-, kasvu- või õitsemisstaadiumis; siguritaimed ja -juured (v.a juured rubriigist 1212)
  0602 10 juurdumata pistikud ja pookoksad
ex 0602 20 pähkli- ja viljapuud, põõsad ja põõsastikud, poogitud või pookimata:
  0602 30 00 00 rododendronid ja asalead, poogitud või pookimata
  0602 40 roosid, poogitud või pookimata
  0602 90 20 00 ananassiistikud
  0602 90 30 00 köögivilja- ja maasikataimed
  0602 90 41 00 metsapuud
  0602 90 45 00 juurdunud pistikud ja noored taimed
  0602 90 49 00 muud
  0602 90 51 00 mitmeaastased avamaa taimed
  0602 90 59 00 muud avamaa taimed
  0602 90 70 00 katmikala taimede juurdunud pistikud ja noored taimed, v.a kaktused
  0602 90 91 00 muud õitsevad taimed koos õienuppude ja õitega, v.a kaktused
  0602 90 99 00 muud
ex 0603 lõikelilled ja lillepungad lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks (värsked)
ex 0604 taimelehed, oksad ja muud taimeosad (õiteta ja õienuppudeta) ning heintaimed, samblad ja samblikud lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks (värsked)
  0701 kartulid, värsked või jahutatud
ex 0703 tippsibul (seemneks), värske või jahutatud
ex 0709 baklažaan, kibekurk, aedseller ja basiilik värske või jahutatud
ex 0713 kuivatatud kaunviljad seemneks
  0804 50 00 00 värsked guajaavid, mangod ja mangustanid, mis pärinevad väljastpoolt Euroopa riike
  0805 värsked tsitrusviljad
ex 0808 värsked õunad, pirnid ja aivad, mis pärinevad väljastpoolt Euroopa riike
ex 0809 värsked aprikoosid, kirsid, virsikud (k.a nektariinid), ploomid ja laukaploomid, mis pärinevad väljastpoolt Euroopa riike
ex 0810 30 värsked mustad, valged ja punased sõstrad ning tikrid perekonnast Ribes L., mis pärinevad väljastpoolt Euroopa riike
ex 0810 40 värsked jõhvikad, mustikad ja teised marjad perekonnast Vaccinium, mis pärinevad väljastpoolt Euroopa riike
ex 0810 90 muud värsked marjad, mis pärinevad väljastpoolt Euroopa riike
  1001 nisu, mis pärineb Afganistaanist, Indiast, Iraagist, Mehhikost, Nepaalist, Pakistanist, Lõuna-Aafikast või Ameerika Ühendriikidest
  1002 00 00 00 rukis, mis pärineb Afganistaanist, Indiast, Iraagist, Mehhikost, Nepaalist, Pakistanist, Lõuna-Aafikast või Ameerika Ühendriikidest
  1003 00 10 00 oder seemneks
ex 1004 kaer seemneks
  1005 10 mais seemneks
  1008 90 10 00 rukki-nisuhübriid (tritikale), mis pärineb Afganistaanist, Indiast, Iraagist, Mehhikost, Nepaalist, Pakistanist, Lõuna-Aafikast või Ameerika Ühendriikidest
ex 1205 00 10 00 rapsi seemned, mis pärinevad Argentiinast, Austraaliast, Boliiviast, Tšiilist, Uus-Meremaalt või Uruguayst
  1206 00 10 00 päevalilleseemned
ex 1207 50 10 00 sinepiseemned, mis pärinevad Argentiinast, Austraaliast, Boliiviast, Tšiilist, Uus-Meremaalt või Uruguayst
  1209 11 00 00 suhkrupeedi seemned
  1209 19 00 00 muud peediseemned
  1209 21 00 00 lutserniseemned
  1209 22 ristikheina (Trifolium spp.) seemned, mis pärinevad Argentiinast, Austraaliast, Boliiviast, Tšiilist, Uus-Meremaalt või Uruguayst
  1209 23 aruheina seemned, mis pärinevad Argentiinast, Austraaliast, Boliiviast, Tšiilist, Uus-Meremaalt või Uruguayst
  1209 24 00 00 aasnurmika (Poa pratensis L.) seemned, mis pärinevad Argentiinast, Austraaliast, Boliiviast, Tsiilist, Uus-Meremaalt või Uruguayst
  1209 25 raiheina (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) seemned, mis pärinevad Argentiinast, Austraaliast, Boliiviast, Tšiilist, Uus-Meremaalt või Uruguayst
  1209 26 00 00 timuti seemned, mis pärinevad Argentiinast, Austraaliast, Boliiviast, Tšiilist, Uus-Meremaalt või Uruguayst
  1209 29 teiste söödataimede seemned (v.a peediseemned)
  1209 30 00 00 õitsemiseks kasvatatavate rohttaimede seemned
ex 1209 91 90 00 tomati (Lycopersicon esculentum), paprika (Capsicum) ja sibula (Allium spp.) seemned
  1209 99 muud seemned külviks
ex 1404 10 00 00 puukoor, mida kasutatakse peamiselt värvimiseks või parkimiseks
  4401 10 00 00 küttepuit palkide, halgude, okste, haokubude või muul kujul
ex 4401 21 00 00 puitlaastud ja pilpad
– väljastpoolt Euroopa riike pärit okaspuu
  4401 22 puitlaastud ja pilpad
– muu kui okaspuu
ex 4401 30 pakkudeks, brikettideks, graanuliteks vms aglomeerimata puidujäägid
ex 4403 20 toorpuit, kooritud või koorimata, kanditud või kantimata:
– mis ei ole töödeldud värvi, peitsi, kreosoodi või muu konservandiga, väljastpoolt Euroopa riike pärit okaspuu
  4403 91 00 00 toorpuit, kooritud või koorimata, kanditud või kantimata:
– mis ei ole töödeldud värvi, peitsi, kreosoodi või muu konservandiga,
– tamm (Quercus spp.)
  4403 99 toorpuit, kooritud või koorimata, kanditud või kantimata:
– mis ei ole töödeldud värvi, peitsi, kreosoodi või muu konservandiga,
– muu kui okaspuu, tammelt (Quercus spp.) või pöögilt ( Fagus spp.)
ex 4404 10 00 lõhestatud teibad: puust vaiad, tulbad ja aiateibad, värvitud, kuid mitte pikikiudu saetud:
– väljastpoolt Euroopa riike pärit okaspuu
ex 4404 20 00 lõhestatud teibad: puust vaiad, tulbad ja aiateibad, värvitud, kuid mitte pikikiudu saetud:
– muu kui okaspuu
  4406 10 00 raudteede ja trammiteede puitliiprid:
– immutamata
ex 4407 10 pikikiudu saetud või lõhestatud ja spooni hööveldatud või ringkooritud puit (kuid mitte hööveldatud, lihvitud või jätkatud), paksusega üle 6 mm, eelkõige palgid, plangud, pinnud, lauad, latid:
– väljastpoolt Euroopa riike pärit okaspuu
ex 4407 91 pikikiudu saetud või lõhestatud ja spooni hööveldatud või ringkooritud puit (kuid mitte hööveldatud, lihvitud või jätkatud), paksusega üle 6 mm, eelkõige palgid, plangud, pinnud, lauad, latid:
– tammelt (Quercus spp.)
ex 4407 99 pikikiudu saetud või lõhestatud ja spooni hööveldatud või ringkooritud puit (kuid mitte hööveldatud, lihvitud või jätkatud), paksusega üle 6 mm, eelkõige palgid, plangud, pinnud, lauad, latid:
– muu kui okaspuu, troopiliselt puidult, tammelt (Quercus spp.) või pöögilt (Fagus spp.)
ex 4415 10 väljastpoolt Euroopa riike pärit pakkekastid, kastid või trumlid
ex 4415 20 väljastpoolt Euroopa riike pärit kaubaalused, taarakastid või muud puidust kaubaalused
ex 4416 00 puust pütid, kaasa arvatud tammepuust (Quercus spp.) tünnilauad

Kantsler Ants NOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json