Teksti suurus:

Tootmise kohas kontrollitavate ja taimepassiga varustatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide nimekiri, taimepassile kantavate andmete loetelu ja taimepassi väljastamise ja asendamise kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.05.2005
Avaldamismärge:RTL 2004, 68, 1124

Tootmise kohas kontrollitavate ja taimepassiga varustatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide nimekiri, taimepassile kantavate andmete loetelu ja taimepassi väljastamise ja asendamise kord1

Vastu võetud 24.05.2004 nr 96

Määrus kehtestatakse «Taimekaitseseaduse» (RT I 2004, 32, 226) § 26 lõike 3 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse tootmise kohas kontrollitavate ja taimepassiga varustatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide nimekiri, taimepassile kantavate andmete loetelu ja taimepassi väljastamise ja asendamise kord.

§ 2. Tootmise kohas ja turustamise korral kontrollitavate ning taime- passiga varustatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide nimekiri

(1) Tootmise kohas ja turustamise korral kontrollitavad ning taimepassiga varustatavad taimed, taimsed saadused ja muud objektid on:
1) hariliku peedi (Beta vulgaris L.), hariliku humala ( Humulus lupulus L.), toompihlaka (Amelanchier Med.), ebaküdoonia ( Chaenomeles Lindl.), tuhkpuu (Cotoneaster Ehrh.), viirpuu ( Crataegus L.), küdoonia (Cydonia Mill.), villpöörise ( Eriobotrya Lindl.) ja Davidi fotiinia (Photinia davidiana (Dcne.)) ning perekondade õunapuu (Malus Mill.), astelpihlakas ( Mespilus L.), ploomipuu (Prunus L.), tuliastel ( Pyracantha Roem.), pirnipuu (Pyrus L.) ja pihlakas (Sorbus L.) paljundusmaterjal ja istutamiseks ettenähtud taimed, välja arvatud seemned;
2) perekondade rododendron (Rhododendron spp.), välja arvatud asalea (Rhododendron simsii Planch), ja lodjapuu ( Viburnum spp.) taimed, välja arvatud seemned ja viljad;
3) maavitsaliste (Solanum L.) perekonda kuuluvate stooloneid või mugulaid moodustavate liikide või nende hübriidide istutamiseks ettenähtud taimed;
4) seemnekartul (Solanum tuberosum L.);
5) perekondade kinkanipuu (Fortunella Swingle) ja pontsirus ( Poncirus Raf.) ning nende hübriidide, tsitrus (Citrus L.) ja selle hübriidide ning viinapuu (Vitis L.) taimed, välja arvatud seemned ja viljad;
6) perekondade tsitrus (Citrus L.), kinkanipuu (Fortunella Swingle), pontsirus (Poncirus Raf.) ning nende hübriidide viljad lehtede ja viljavarrega;
7) puit, mis osaliselt või täielikult pärineb kastanipuu ( Castanea Mill.), välja arvatud kooritud puit, või plaatani ( Platanus L.) perekonnast, kaasa arvatud puit, millel puudub looduslik ümar pind;
8) kastanipuu (Castanea Mill.) koor.

(2) Lõike 1 punktis 7 nimetatud puitu kontrollitakse tootmise kohas ja puit varustatakse taimepassiga, kui on tegemist:
1) küttepuudega (palkidena, pakkudena, halgudena, okstena või muul kujul);
2) puidulaastude või saepuruga;
3) puidujäätmetega, mis ei ole töödeldud briketiks, graanuliteks või muul sarnasel viisil;
4) kooritud, koorimata või servatud puiduga, välja arvatud värvi, kreosoodi või muu kaitsevahendiga töödeldud puit;
5) tükeldatud lattide, puidust vaiade, teivaste ja tulpadega;
6) immutamata puidust raudteeliipritega;
7) üle kuue millimeetri paksuste hööveldamata ja muul viisil töötlemata, pikuti saetud või tükeldatud puupilbaste või laastudega, kaasa arvatud prussid, plangud, lauad ja latid.

(3) Tootmise kohas kontrollitavad taimed ja taimsed saadused, mis varustatakse taimepassiga juhul, kui neid turustatakse isikule, kelle põhitegevuseks on nende edasi turustamine või aiandussaaduste tootmine, välja arvatud lõpptarbijale turustatavad taimed ja taimsed saadused, on:
1) perekondade nulg (Abies Mill.), aster (Aster spp.), krüsanteem (Dendranthema (DC.) Des Moul.), nelk (Dianthus L.), maasikas (Fragaria L.), ja selle hübriidide, hõbekakar ( Argyranthemum spp.), kapsas (Brassica spp.), kastanipuu ( Castanea Mill.), kurk (Cucumis spp.), eksakum (Exacum spp.), gerbera (Gerbera Cass.), kipslill (Gypsophila L.), kõigi lemmaltsa (Impatiens L.) Uus-Guinea hübriidide sortide, salat (Lactuca spp.), lehis (Larix Mill.), härjasilm (Leucanthemum L.), lupiin ( Lupinus L.), pelargoon (Pelargonium l’Herit. ex Ait.), kuusk ( Picea A. Dietr.), mänd (Pinus L.), plaatan (Platanus L.), pappel (Populus L.), ebatsuuga (Pseudotsuga Carr.), tamm ( Quercus L.), vaarikas (Rubus L.), spinat ( Spinacia L.), soolikarohi (Tanacetum L.), tsuuga (Tsuga Carr.) ja raudürt (Verbena L.) ning aedselleri (Apium graveolens L.) paljundusmaterjal ja istutamiseks ettenähtud taimed, välja arvatud seemned;
2) ülejäänud rohttaimede liikide, välja arvatud kõrreliste paljundusmaterjal ja istutamiseks ettenähtud taimed, välja arvatud seemned, lillesibulad, -mugulad ja muud varreteisendid;
3) lõike 1 punktis 3 nimetamata maavitsaliste (Solanaceae) istutamiseks ettenähtud taimed, välja arvatud seemned;
4) juurdunud või muul viisil kasvusubstraadiga ühenduses olevad taimed sugukondadest võhalised (Araceae), marantalised (Marantaceae), banaanilised (Musaceae),  streliitsialised (Strelitziaceae ) ja perekonnast pirnloorber (Persea Mill.);
5) šalottsibula ( Allium ascalonicum L.), hariliku sibula (Allium cepa L.) ja murulaugu (Allium schoenoprasum L.) seemned ja istutamiseks ettenähtud sibulad ning porrulaugu (Allium porrum L.) istutamiseks ettenähtud taimed;
6) perekondade ja liikide kamassia (Camassia Lindl.), kirgaslill (Chionodoxa Boiss.),  kuldkollane krookus (Crocus flavus Weston ‘Golden Yellow’), lumikelluke (Galanthus L.), valkjas hiidhüatsint ( Galtonia candicans (Baker) Decne), miniatuursete sortide ja nende hübriidide (lõhnav gladiool (Gladiolus callianthus Marais), Gladiolus colvillei Sweet., Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort.), perekonnast gladiool (Gladiolus Tourn. ex L.), hüatsint ( Hyacinthus L.), iiris (Iris L.), Ismene Herbert, nartsiss ( Narcissus L.), linnupiim (Ornithogalum L.), puškiinia ( Puschkinia Adams), siniliilia (Scilla L.), tiigerlill ( Tigridia Juss.) ja tulp (Tulipa L.) ning kobarhüatsindi ( Muscari Miller) istutamiseks ettenähtud lillesibulad ja -mugulad.

(4) Kaitstavasse piirkonda toimetamise või turustamise korral tootmise kohas kontrollitavad ja taimepassiga varustatavad taimed, taimsed saadused ja muud objektid on:
1) perekondade nulg (Abies Mill.), lehis (Larix Mill.), kuusk (Picea A. Dietr.), mänd (Pinus L.) ja ebatsuuga (Pseudotsuga Carr.) taimed;
2) perekonna pappel (Populus L.)  ja hariliku peedi (Beta vulgaris L.) istutamiseks ettenähtud taimed, välja arvatud seemned;
3) perekondade toompihlakas (Amelanchier Med.), ebaküdoonia ( Chaenomeles Lindl.), tuhkpuu (Cotoneaster Ehrh.), viirpuu ( Crataegus L.), küdoonia (Cydonia Mill.), villpööris ( Eriobotrya Lindl.), eukalüpt (Eucalyptus l’Hérit.), õunapuu ( Malus Mill.), astelpihlakas (Mespilus L.) pirnipuu (Pyrus L.), pihlakas (Sorbus L.) ja tuliastel (Pyracantha Roem.) ning Davidi fotiinia (Photinia davidiana (Dcne.)) paljundusmaterjal ja istutamiseks ettenähtud taimed, välja arvatud seemned ja  viljad;
4) perekondade toompihlakas (Amelanchier Med.), ebaküdoonia (Chaenomeles Lindl.), tuhkpuu (Cotoneaster Ehrh.), viirpuu (Crataegus L.), küdoonia (Cydonia Mill.), villpööris (Eriobotrya Lindl.), õunapuu (Malus Mill.), astelpihlakas (Mespilus L.), pirnipuu (Pyrus L.), pihlakas (Sorbus L.) ja tuliastel (Pyracantha Roem.) ning Davidi fotiinia ( Photinia davidiana (Dcne.)), tuliastel ( Pyracantha Roem.), tolmeldamiseks ettenähtud õietolm;
5) seemnekartul (Solanum tuberosum L.);
6) hariliku peedi ( Beta vulgaris L.) tööstuslikuks töötlemiseks ettenähtud taimed;
7) muld peedi küljest ja steriliseerimata peedijäätmed (Beta vulgaris L.);
8) hariliku peedi (Beta vulgaris L.), punaoa (Dolichos Jacq.), puuvillapõõsa (Gossypium spp.) ja hariliku aedoa (Phaseolus vulgaris L.) seemned;
9) perekonna puuvillapõõsas (Gossypium spp.) viljad (seemnekojad) ja toorpuuvill;
10) puit, mis osaliselt või täielikult pärineb seltsilt okaspuulaadsed (Coniferales), välja arvatud kooreta puit;
11) seltsi okaspuulaadsed (Coniferales) eraldatud koor.

(5) Lõike 4 punktis 10 nimetatud puitu kontrollitakse tootmise kohas ja puit varustatakse taimepassiga, kui on tegemist:
1) küttepuudega (palkidena, pakkudena, halgudena, okstena või muul kujul);
2) puidulaastude või saepuruga;
3) puidujäätmetega, mis ei ole töödeldud briketiks, graanuliteks või muul sarnasel viisil;
4) kooritud, koorimata või servatud puiduga, välja arvatud värvi, kreosoodi või muu  kaitsevahendiga töödeldud puit;
5) tükeldatud lattide, puidust vaiade, teivaste ja tulpadega;
6) immutamata puidust raudteeliipritega;
7) üle kuue millimeetri paksuste hööveldamata ja muul viisil töötlemata, pikuti saetud või tükeldatud puupilbaste või laastudega, kaasa arvatud prussid, plangud, lauad ja latid.
8) pakkekastide, puitpakendite või trumlitega;
9) kaubaaluste, taarakastide või muude puidust kaubaalustega, välja arvatud «UIC-aluste» jaoks sätestatud standardile vastavad ning selle kohaselt märgistatud kaubaalused ja taarakastid.

(6) Kaitstavasse piirkonda toimetamise korral tootmise kohas kontrollitavad taimed, taimsed saadused ja muud objektid, mis varustatakse taimepassiga juhul, kui neid turustatakse isikule, kelle põhitegevuseks on nende edasi kasvatamine, välja arvatud lõpptarbijale turustatavad taimed ja taimsed saadused, on:
1) perekonna begoonia ( Begonia L.) istutamiseks ettenähtud taimed, välja arvatud mahapanekuks ettenähtud mugulad, juuremugulad ja seemned;
2) jõulutähe ( Euphorbia pulcherrima Willd.) ning perekondade viigipuu (Ficus L.) ja hibisk (Hibiscus L.) istutamiseks ettenähtud taimed, välja arvatud seemned.

§ 3. Taimepassile kantavate andmete loetelu

(1) Kui taimepass koosneb ainult etiketist, märgitakse sellele lõikes 4 toodud andmed. Kui taimepass koosneb nii etiketist kui ka saatedokumendist, märgitakse etiketile lõike 4 punktides 1–5 nimetatud andmed ja saatedokumendile kõik lõikes 4 nimetatud andmed.

(2) Etikett peab olema veekindlast materjalist ja ühekordselt kasutatav. Etikett kinnitatakse taimele või taimsele saadusele, pakendile või neid vedavale veokile viisil, mis välistab selle teistkordse kasutamise. Saatedokument lisatakse kaubasaadetise juurde.

(3) Taimepassi kirjed peavad olema selgelt loetavad ja kustumiskindlad. Taimepassi kirjed trükitakse või kirjutatakse käsitsi. Kui andmed märgitakse taimepassile käsitsi, esitatakse kirjed trükitähtedega.

(4) Taimepassile märgitakse:
1) sõnaühend «EÜ TAIMEPASS»;
2) riigi tunnus «EE»;
3) järelevalveasutuse nimetus «Taimetoodangu Inspektsioon» või tema ametlik lühend «TTI»;
4) isiku taimetervise registrikande number;
5) kaubasaadetise number või muu identifitseeriv tunnus;
6) taime või taimse saaduse botaaniline nimetus ladina keeles;
7) kauba kogused;
8) märge ZP (zona protecta), kui taimed, taimsed saadused ja muud objektid toimetatakse kaitstavasse piirkonda, ning kaitstava piirkonna tähis;
9) taimepassi asendamise korral märge RP (replacement passport) ja algse taimepassi väljastaja taimetervise registrikande number ning liikmesriigi tähis, kui algne taimepass on väljastatud teises liikmesriigis;
10) taimede, taimsete saaduste ja muude objektide ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise puhul fütosanitaarsertifikaadil kirjas olev päritoluriik või selle riigi tähis ja fütosanitaarsertifikaadi number.

(5) Seemnekartuli partiile väljastatud taimepassile märgitakse lisaks lõikes 4 nimetatule  ka sertifitseeritud seemnekartuli etiketil nõutav teave.

(6) Tootekirjeldusega varustatavate taimede ja taimsete saaduste taimepassi etiketile märgitakse lisaks lõikes 4 nimetatud andmetele ka tootekirjeldusel nõutavad andmed.

§ 4. Taimepassi väljastamise ja asendamise kord

(1) Taimetoodangu Inspektsioon väljastab taimetervise registrisse kantud isikule taimepassi tema esitatud kirjaliku taotluse alusel.

(2) Kui järelevalvetulemustest selgub, et taimed, taimsed saadused ja muud objektid on tunnistatud taimetervise nõuetele vastavaks, väljastab järelevalveametnik taimepassi kolme tööpäeva jooksul.

(3) Taimetoodangu Inspektsioon  asendab taimetervise registrisse kantud isiku taimepassi tema esitatud kirjaliku taotluse ja taimepassi koopia alusel kolme tööpäeva jooksul.

(4) Kui taimepassi asendamise põhjuseks on kaubasaadetise muutunud seisukord, võib Taimetoodangu Inspektsiooni järelevalveametnik või taimepassi väljastamise õigusega isik asendada taimepassi alles pärast seda, kui kaubasaadetis on kontrollitud ning kui järelevalveametnik on tunnistanud kaubasaadetise taimetervise nõuetele vastavaks.

§ 5. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juunil 2004. a.
___________________________
1 EL Nõukogu direktiiv 2000/29/EÜ taimede või taimsetele saadustele kahjulike organismide Ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta (EÜT L 169, 10.07.2000, lk 1–112), Euroopa Komisjoni direktiiv 92/105/EMÜ teatud taimede, taimsete saaduste ja muude toodete taimepasside standardiseerimise ulatuse kohta nende liikumisel Ühenduses, taimepasside väljaandmisel kehtestatud korra ja nende asendamise tingimuste ja korra kohta (EÜT L 004, 08.01.1993, lk 22–25).

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json