Teksti suurus:

Loetelu surveseadmetest, mille käitajalt nõutakse pädevustunnistust, samuti käitaja nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.06.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2015
Avaldamismärge:RTL 2004, 70, 1151

Loetelu surveseadmetest, mille käitajalt nõutakse pädevustunnistust, samuti käitaja nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord

Vastu võetud 25.05.2004 nr 138

Määrus kehtestatakse «Surveseadme ohutuse seaduse» (RT I 2002, 49, 309; 2003, 88, 594; 2004, 2, 5; 18, 131; 30, 208) § 211 lõike 4 alusel.

§ 1. Loetelu surveseadmetest, mille käitajalt nõutakse pädevustunnistust

Pädevustunnistus on nõutav isikult, kes töötab registreeritava katlaga. Isikult, kes töötab automaatjuhtimisega katlaga, käitaja pädevustunnistus nõutav ei ole.

§ 2. Käitaja nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord

(1) Käitaja nõuetele vastavust hinnatakse vastava eksami sooritamisel koolitusasutuses.

(2) Arvestades «Surveseadme ohutuse seaduse» § 211 lõikes 3 sätestatud tingimusi võib käitaja nõuetele vastavust tõendada ka «Kutseseaduse» (RT I 2001, 3, 7; 2002, 61, 375; 2003, 13, 68; 83, 559) kohaselt omistatud vastava kutsekvalifikatsiooniga. Kutsekvalifikatsiooni tõendatakse vastava kutsetunnistusega.

(3) Välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnustatakse vastavalt «Välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadusele» (RT I 2000, 29, 168; 2002, 61, 375; 90, 521; 2003, 21, 124).

§ 3. Käitaja pädevustunnistus

(1) Paragrahvi 2 lõikes 1 nimetatud eksami edukalt läbinutele väljastatakse pädevustunnistus. Pädevustunnistus peab olema vormistatud turvaelementidega blanketile.

(2) Pädevustunnistusel kajastatakse:
1) isiku nimi ja isikukood, kellele pädevustunnistus väljastati;
2) omistatud pädevuse ulatus;
3) väljastamise kuupäev;
4) vajadusel pädevustunnistuse kehtivuse tingimused;
5) andmed koolitusasutuse kohta;
6) koolitusasutuse esindaja ja tehnilise kontrolli teostaja allkirjad ning koolitusasutuse pitsatijäljend.

Minister Meelis ATONEN

Kantsler Marika PRISKE

/otsingu_soovitused.json