Teksti suurus:

Ambla valla ja Lehtse valla piiride muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I 1998, 89, 1459

Ambla valla ja Lehtse valla piiride muutmine

Vastu võetud 13.10.1998 nr 231

Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse (RT I 1995, 29, 356; 1996, 42, 808) paragrahvi 4, paragrahvi 6 lõike 5 ja paragrahvi 71 lõike 3 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Muuta Järva maakonna Ambla valla ja Lehtse valla vahelist piiri.

2. Kehtestada, et muudetud piirilõik algab Ambla jõe ja Ambla­Sipelga maantee ristumiskohalt ning edasi kulgeb 1,9 km kirde suunas mööda Ambla jõe telge kuni jõe pöördeni kagusse. Piir jätkub 120 meetrit kirde suunas mööda kultuurrohumaa ja metsa vahelise kraavi telge kuni Linnape peakraavini. Edasi kulgeb piir 360 meetrit mööda Linnape peakraavi telge kuni ristumiseni Linnape­Ambla maanteega.

Piir jätkub mööda Ambla­Linnape maantee parempoolset eraldusriba, ületab Pärnu­Rakvere maantee (A203) ja kulgeb piki Räsna­Kuru maantee vasakpoolset eraldusriba kagu suunas kuni ristumiseni Ambla­Kuru maanteega.

Sealt pöördub piir kirde suunas 100 meetrit mööda Ambla­Kuru maanteed kuni endise Laari (A11) talu piirikivini. Piir jätkub mööda Laari (A11) talu piiri lõunakagusse kuni ristumiseni riigimetsa Raka metskonna135. kvartali piiripunktiga, kus muudetav piirilõik lõpeb.

3. Maa-ametil kanda muudetud piirilõik riigi maakatastri kaardile.

4. Määrata Ambla valla Ambla aleviku ja Raka küla ning Lehtse valla Linnape küla ja Räsna küla lahkmejooned vastavalt rahvaloenduskaardile kantud muudatustele.

Peaminister Mart SIIMANN

Siseminister Olari TAAL

Riigisekretär Uno VEERING