Teksti suurus:

Raja valla ümbernimetamine Kasepää vallaks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I 1998, 96, 1516

Raja valla ümbernimetamine Kasepää vallaks

Vastu võetud 22.10.1998 nr 235

Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse (RT I 1995, 29, 356; 1996, 42, 808) paragrahvi 3 lõike 1 ja paragrahvi 71 lõike 4 ning kohanimeseaduse (RT I 1997, 1, 3; 1998, 59, 941) paragrahvi 5 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Nimetada Raja vald ümber Kasepää vallaks.

2. Teha Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määrusega nr 159 (RT I 1995, 40, 567; 53, 855; 1996, 55, 997; 76, 1346; 1998, 56, 842) kinnitatud «Eesti territooriumi haldusüksuste nimistus» Jõgeva maakonna valdade osas järgmised muudatused:

1) jätta nimistust välja sõna «Raja»;

2) täiendada nimistut pärast sõna «Jõgeva» sõnaga «Kasepää».

3. Asendada Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 1997. a määrusega nr 244 (RT I 1997, 95/96, 1577; 99,1604; 1998, 56, 842; 60, 955) kinnitatud «Valla siseste linnade, alevite, alevike ja külade nimistus» Jõgeva maakonna osas sõnad «Raja vald» sõnadega «Kasepää vald».

Peaminister Mart SIIMANN

Siseminister Olari TAAL

Riigisekretär Uno VEERING

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json