Teksti suurus:

Justiitsministri 7. novembri 2002. a määruse nr 72 "Vabatahtlike kaasamise juhend vanglas kinni peetavate isikute resotsialiseerimisse ja usulisse tegevusse" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.06.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 71, 1172

Justiitsministri 7. novembri 2002. a määruse nr 72 "Vabatahtlike kaasamise juhend vanglas kinni peetavate isikute resotsialiseerimisse ja usulisse tegevusse" muutmine

Vastu võetud 25.05.2004 nr 41

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520; 96, 563; 2003, 4, 22; 21, 122; 51, 349; 81, 542; 88, 590; 2004, 22, 148) § 49 lõike 1 punkti 3 alusel.

Justiitsministri 7. novembri 2002. a määrust nr 72 «Vabatahtlike kaasamise juhend vanglas kinni peetavate isikute resotsialiseerimisse ja usulisse tegevusse» (RTL 2002, 129, 1875) täiendatakse §-ga 18 järgmises sõnastuses:

« § 18. Vabatahtlike sõidukulude hüvitamine

(1) Vangla võib vajadusel hüvitada vabatahtlikule vabatahtliku tööga seotud sõidukulud eelnevalt kokkulepitud summa ulatuses ja esitatud kuludokumentide alusel.

(2) Taotlus sõidukulude hüvitamiseks koos kulusid tõendavate dokumentidega esitakse üks kord kuus vabatahtlikele vanglapoolseks esindajaks määratud teenistujale.

(3) Kulud hüvitatakse ühe kuu jooksul pärast vastava taotluse esitamist vanglale.»

Minister Ken-Marti VAHER

Kantsler Priidu PÄRNA

/otsingu_soovitused.json