Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. augusti 2003. a määruse nr 119 "Ülikerglennuki käitamise eeskiri" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.06.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 71, 1175

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. augusti 2003. a määruse nr 119 "Ülikerglennuki käitamise eeskiri" muutmine

Vastu võetud 26.05.2004 nr 140

Määrus kehtestatakse «Lennundusseaduse» (RT I 1999, 26, 376; 2001, 87, 525; 2002, 47, 297; 61, 375; 63, 387; 2003, 23, 138 ja 143; 88, 594; 2004, 25, 169) § 56 lõike 1 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. augusti 2003. a määruses nr 119 «Ülikerglennuki käitamise eeskiri» (RTL 2003, 94, 1405) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Tüübisertifikaati mitteomava ülikerglennuki kabiinis peab olema nähtaval kohal informatsioon «Õhusõiduk kuulub eksperimentaalkategooriasse ja ei ole ette nähtud inimeste vedamiseks», kui lennukäsiraamat ei sätesta teisiti.»;

2) paragrahvi 4 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna «hooldusettevõtja» sõnaga «hooldusorganisatsioon»;

3) paragrahvi 4 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Baashooldust võib teostada litsentseeritud piloot, kui lennuki või mootori hoolduskäsiraamat ei sätesta teisiti.»;

4) paragrahvi 5 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Ülikerglennukeid ei või kasutada ärilistel eesmärkidel.»;

5) paragrahv 6 tunnistatakse kehtetuks.

Minister Meelis ATONEN

Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json