Teksti suurus:

2004/2005. õppeaasta eksamiperioodid põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamiseks

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.06.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2005
Avaldamismärge:RTL 2004, 71, 1167

2004/2005. õppeaasta eksamiperioodid põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamiseks

Vastu võetud 25.05.2004 nr 32

Määrus kehtestatakse « Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» (RT I 1993, 63, 892; 1999, 42, 497; 79, 730; 2000, 33, 195; 54, 349; 71, õiend; 95, 611; 2001, 50, 288; 75, 454; 2002, 25, 144; 34, 205; 53, 336; 57, 359; 61, 375; 63, 389; 64, 393; 90, 521; 2003, 21, 125; 2004, 27, 180; 30, 206; 41, 276) § 24 lõike 41 alusel.

2004/2005. õppeaasta eksamiperioodid põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamiseks on järgmised:
1) põhikooli lõpetamiseks 4.–16. juuni 2005. a;
2) gümnaasiumi lõpetamiseks 30. aprill – 16. juuni 2005. a.

Minister Toivo MAIMETS

Kantsler Jaan KALLAS