Teksti suurus:

2004/2005. õppeaasta riigieksamite ja põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.06.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2005
Avaldamismärge:RTL 2004, 71, 1168

2004/2005. õppeaasta riigieksamite ja põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

Vastu võetud 25.05.2004 nr 33

Määrus kehtestatakse « Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» (RT I 1993, 63, 892; 1999, 42, 497; 79, 730; 2000, 33, 195; 54, 349; 71, õiend; 95, 611; 2001, 50, 288; 75, 454; 2002, 25, 144; 34, 205; 53, 336; 57, 359; 61, 375; 63, 389; 64, 393; 90, 521; 2003, 21, 125; 2004, 27, 180; 30, 206; 41, 276) § 29 lõigete 2 ja 3 alusel.

§1. Riigieksamite õppeained, vormid ja ajad

Riigieksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (kirjalik) – 16. aprill 2005. a;
2) vene keel (kirjalik) – 16. aprill 2005. a;
3) saksa keel (Tallinna Saksa Gümnaasium) (kirjalik) – 20. aprill 2005. a;
4) matemaatika (Tallinna Saksa Gümnaasium) (kirjalik) – 25. aprill 2005. a;
5) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 25. aprill 2005. a;
6) eesti keel teise keelena (suuline) – 26.–29. aprill 2005. a;
7) ajalugu (kirjalik) – 3. mai 2005. a;
8) inglise keel võõrkeelena (kirjalik) – 7. mai 2005. a;
9) inglise keel võõrkeelena (suuline) – 9.–13. mai 2005. a;
10) saksa keel võõrkeelena (kirjalik) – 13. mai 2005. a;
11) saksa keel võõrkeelena (suuline) – 14. ja 16. mai 2005. a;
12) vene keel võõrkeelena (kirjalik) – 13. mai 2005. a;
13) vene keel võõrkeelena (suuline) – 14. ja 16. mai 2005. a;
14) prantsuse keel võõrkeelena (kirjalik) – 13. mai 2005. a;
15) prantsuse keel võõrkeelena (suuline) – 14. ja 16. mai 2005. a;
16) matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2005. a;
17) ühiskonnaõpetus (kirjalik) – 25. mai 2005. a;
18) geograafia (kirjalik) – 30. mai 2005. a;
19) bioloogia (kirjalik) – 3. juuni 2005. a;
20) keemia (kirjalik) – 7. juuni 2005. a;
21) saksa keel (Tallinna Saksa Gümnaasium) (suuline) – 7.–10. juuni 2005. a;
22) füüsika (kirjalik) – 13. juuni 2005. a.

§2. Riigieksamite lisaeksamite õppeained, vormid ja ajad

Riigieksamite lisaeksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (kirjalik) – 18. mai 2005. a;
2) vene keel (kirjalik) – 18. mai 2005. a;
3) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 19. mai 2005. a;
4) eesti keel teise keelena (suuline) – 19.–20. mai 2005. a;
5) ajalugu (kirjalik) – 20. mai 2005. a;
6) inglise keel võõrkeelena (kirjalik) – 23. mai 2005. a;
7) inglise keel võõrkeelena (suuline) – 23.–24. mai 2005. a;
8) saksa keel võõrkeelena (kirjalik) – 23. mai 2005. a;
9) saksa keel võõrkeelena (suuline) – 23. mai 2005. a;
10) prantsuse keel võõrkeelena (kirjalik) – 23. mai 2005. a;
11) prantsuse keel võõrkeelena (suuline) – 23. mai 2005. a;
12) vene keel võõrkeelena (kirjalik) – 23. mai 2005. a;
13) vene keel võõrkeelena (suuline) – 23. mai 2005. a;
14) matemaatika (kirjalik) – 8. juuni 2005. a;
15) ühiskonnaõpetus (kirjalik) – 8. juuni 2005. a;
16) geograafia (kirjalik) – 8. juuni 2005. a;
17) bioloogia (kirjalik) – 14. juuni 2005. a;
18) keemia (kirjalik) – 14. juuni 2005. a;
19) füüsika (kirjalik) – 16. juuni 2005. a.

§3. Põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

Põhikooli ühtlustatud küsimuste ja ülesannetega lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 4. juuni 2005. a;
2) eesti keel teise keelena (suuline) – 4., 6. ja 7. juuni 2005. a;
3) eesti keel ja kirjandus (kirjalik) – 6. juuni 2005. a;
4) matemaatika (kirjalik) – 10. juuni 2005. a;
5) vene keel ja kirjandus (kirjalik) – 15. juuni 2005. a;
6) bioloogia (kirjalik) – 15. juuni 2005. a;
7) keemia (kirjalik) – 15. juuni 2005. a;
8) füüsika (kirjalik) – 15. juuni 2005. a;
9) geograafia (kirjalik) – 15. juuni 2005. a;
10) ajalugu (kirjalik) – 15. juuni 2005. a;
11) inglise keel võõrkeelena (kirjalik) – 15. juuni 2005. a.;
12) inglise keel võõrkeelena (suuline) – 15.–16. juuni 2005. a;
13) prantsuse keel võõrkeelena (kirjalik) – 15. juuni 2005. a;
14) prantsuse keel võõrkeelena (suuline) – 15.–16. juuni 2005. a;
15) saksa keel võõrkeelena (kirjalik) – 15. juuni 2005. a;
16) saksa keel võõrkeelena (suuline) – 15.–16. juuni 2005. a;
17) vene keel võõrkeelena (kirjalik) – 15. juuni 2005. a;
18) vene keel võõrkeelena (suuline) – 15.–16. juuni 2005. a.

§4. Riigieksamite tunnistuste väljastamine

Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus väljastab riigieksamitunnistused hiljemalt 20. juunil 2005. a.

Minister Toivo MAIMETS

Kantsler Jaan KALLAS