Teksti suurus:

Kriminaalkoodeksi muutmise ja täiendamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1998, 98, 1576

Kriminaalkoodeksi muutmise ja täiendamise seadus

Vastu võetud 22.10.1998

Kriminaalkoodeksis (RT 1992, 20, 287 ja 288; 1997, 21/22, 353; 28, 423; 30, 472; 34, 535; 51, 824; 52, 833 ja 834; 81, 1361; 86, 1461; 87, 1466, 1467 ja 1468; 1998, 2, 42; 4, 62; 17, 265; 30, 412; 36/37, 552 ja 553; 51, 756 ja 759; 59, 941) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

§ 1. Paragrahvi 207 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

«(31) Käesoleva paragrahvi 1., 2. ja 3. lõikes märgitud tegude eest, kui nende objektiks olid lahingurelvaks või teenistusrelvaks tunnistatud tulirelvad või nende laskemoon -- karistatakse vabadusekaotusega viiest kuni viieteistkümne aastani.»

§ 2. Paragrahvi 2071 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

«(4) Käesoleva paragrahvi 1., 2. ja 3. lõikes märgitud tegude eest, kui nende objektiks olid lahingurelvaks või teenistusrelvaks tunnistatud tulirelvad või nende laskemoon või tsiviilkäibes keelatud lõhkematerjal -- karistatakse vabadusekaotusega viiest kuni viieteistkümne aastani.»

§ 3. Paragrahvis 2074 asendatakse sõnad «kahest kuni kuue» sõnadega «kolmest kuni kaheksa».

§ 4. Paragrahvi 2101 lõikes 1 asendatakse sõnad -- karistatakse rahatrahvi või arestiga või vabadusekaotusega kuni kahe aastani» sõnadega «karistatakse vabadusekaotusega kuuest kuust kuni kahe aastani».

§ 5. Paragrahvi 2101 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna «vabadusekaotusega» sõnaga «ühest».

§ 6. Paragrahvi 2102 lõikes 1 asendatakse sõnad «karistatakse rahatrahvi või arestiga või vabadusekaotusega kuni kolme aastani» sõnadega «karistatakse vabadusekaotusega kahest kuni viie aastani».

§ 7. Paragrahvi 2102 lõikes 2 asendatakse sõnad «kahest kuni kuue» sõnadega «kolmest kuni seitsme».

§ 8. Paragrahvi 2103 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna «vabadusekaotusega» sõnadega «kuuest kuust».

§ 9. Paragrahvi 2104 lõikes 1 asendatakse sõnad «karistatakse arestiga või vabadusekaotusega kuni kolme aastani» sõnadega «karistatakse vabadusekaotusega kuuest kuust kuni kolme aastani».

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json