Teksti suurus:

Asjatundjate komisjoni moodustamine Eesti Raamatu Aasta organisatsiooniliste küsimuste koordineerimiseks ja lahendamiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1998, 98, 1582

Asjatundjate komisjoni moodustamine Eesti Raamatu Aasta organisatsiooniliste küsimuste koordineerimiseks ja lahendamiseks

Vastu võetud 27.10.1998 nr 1031

Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614) paragrahvi 21 lõike 1 punkti 3 alusel:

1. Moodustada asjatundjate komisjon -- Eesti Raamatu Aasta Peakomitee (edaspidi Peakomitee) -- ajavahemikus aprill 2000 -- aprill 2001 toimuva Eesti Raamatu Aasta korraldamist puudutavate organisatsiooniliste küsimuste koordineerimiseks ja lahendamiseks.

2. Nimetada Peakomitee esimeheks kultuuriminister Jaak Allik ja aseesimeesteks Teaduste Akadeemia asepresident akadeemik Peeter Tulviste ja kirjanik Hando Runnel ning Peakomitee liikmeteks:

Liivi Aarma -- Tallinna Pedagoogikaülikooli professor

Andrus Ansip -- Tartu linnapea

Krista Aru -- Eesti Kirjandusmuuseumi direktor

Mart Jagomägi -- Kirjastuse «Ilmamaa» direktor

Tiit Jänese -- O. Lutsu nim Tartu Linna Keskraamatukogu direktor

Jaan Kiivit -- Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop

Mait Klaassen -- haridusminister

Tõnu Koger -- Eesti Kirjastuste Liidu juhatuse esimees

Janika Kronberg -- Eesti Kirjanike Liidu juhatuse liige, Eesti Kirjanike Liidu Tartu osakonna esimees

Ülo Matjus -- Tartu Ülikooli professor

Talvi Märja -- Riigikogu kultuurikomisjoni esimees

Peeter Olesk -- Tartu Ülikooli Raamatukogu direktor, Eesti Kirjanduse Seltsi esimees

Merle Pajula -- Välisministeeriumi pressi- ja infoosakonna peadirektor

Rudolf Pangsepp -- Eesti Kunstnike Liidu liige

Sirje-Mai Pihlak -- Eesti Raamatukaubastajate Liidu juhatuse esimees, raamatukaupluse «Rahva Raamat» juhataja

Peeter Päll -- Eesti Keele Instituudi sektorijuhataja

Olev Raju -- Riigikogu rahanduskomisjoni esimees

Kalju Tammaru -- Eesti Hoiuraamatukogu peavarahoidja

Tiiu Valm -- Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor

Anne Valmas -- Eesti Akadeemilise Raamatukogu direktor

Rein Veidemann -- Kultuuriministeeriumi nõunik

Mart Velsker -- Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali nõukogu liige

3. Teha Peakomiteele ülesandeks Eesti Raamatu Aasta läbiviimise strateegia ja programmi koostamine ning Eesti Raamatu Aasta korraldamise tagamine.

4. Oma ülesannete täitmiseks on Peakomiteel õigus:

1) moodustada Peakomitee juurde töörühmi ning teha ettepanekuid all- ja maakonnakomiteede moodustamiseks;

2) kaasata Peakomitees läbivaatamisele tulevate küsimuste ettevalmistamisse ja lahendamisse riigi- ja omavalitsusasutuste esindajaid, teadlasi, kunstiinimesi ning teisi isikuid;

3) saada riigivalitsemisorganitelt ning omavalitsusasutustelt ning teistelt asjaomastelt asutustelt ja organisatsioonidelt oma ülesannete täitmiseks vajalikku kirjalikku või suulist informatsiooni;

4) teha Vabariigi Valitsusele ettepanekuid riigivalitsemisorganitele ülesannete andmise kohta seoses Eesti Raamatu Aasta ettevalmistamise ja läbiviimisega.

5. Kultuuriministeeriumil tagada Peakomitee finantseerimine ja teenindamine.

6. Peakomiteel informeerida Vabariigi Valitsust Eesti Raamatu Aasta ettevalmistuste käigust ja lahendamist vajavatest probleemidest vähemalt kaks korda aastas.

Peaminister Mart SIIMANN

Riigisekretär Uno VEERING

/otsingu_soovitused.json