Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määruse nr 319 «Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1998, 100, 1625

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määruse nr 319 «Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine» muutmine

Vastu võetud 10.11.1998 nr 253

Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614) paragrahvi 42 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

Teha Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määrusega nr 319 (RT I 1997, 1, 7; 32, 514; 73, 1208; 1998, 17, 275; 49, 736) kinnitatud Justiitsministeeriumi põhimääruses järgmised muudatused:

1) täiendada punkti 26 alapunkti 1 enne sõnu «prokuratuuri osakonna» sõnadega «vanglate ja»;

2) täiendada punkti 39 alapunkti 91 enne sõnu «prokuratuuri osakond» sõnadega «vanglate ja»;

3) muuta põhimääruse punkti 481 ja sõnastada see järgmiselt:

«481. Vanglate ja prokuratuuri osakonna põhiülesanne on vanglate ja prokuratuuri korraldus ning Vanglate Ameti, vanglate ja prokuratuuri järelevalve.»

Justiitsminister peaministri ülesannetes Paul VARUL

Justiitsminister Paul VARUL

Riigikantselei peadirektor riigisekretäri ülesannetes Tarmo MÄND

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json