Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Kallaste, Kukka, Käina lahe-Kassari, Luidja, Sarve ja Tihu maastikukaitsealadel ning Pihla-Kaibaldi ja Tahkuna looduskaitsealadel

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2008
Avaldamismärge:RT I 1998, 100, 1626

Maamaksu korrigeerimine Kallaste, Kukka, Käina lahe-Kassari, Luidja, Sarve ja Tihu maastikukaitsealadel ning Pihla-Kaibaldi ja Tahkuna looduskaitsealadel

Vastu võetud 10.11.1998 nr 254

Maamaksuseaduse (RT I 1993, 24, 428; 1996, 41, 797; 89, 1589; 1997, 82, 1398) paragrahvi 4 lõike 2alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada:

1) Kallaste maastikukaitseala sihtkaitsevöönd, millelt makstakse maamaksu 25% maamaksumäärast (juurde lisatud);

2) Kukka maastikukaitseala sihtkaitsevöönd, millelt makstakse maamaksu 25% maamaksumäärast (juurde lisatud);

3) Käina lahe-Kassari maastikukaitseala sihtkaitsevööndid, millelt makstakse maamaksu 25% maamaksumäärast (juurde lisatud);

4) Luidja maastikukaitseala sihtkaitsevöönd, millelt makstakse maamaksu 25% maamaksumäärast (juurde lisatud);

5) Pihla-Kaibaldi looduskaitseala sihtkaitsevöönd, millelt makstakse maamaksu 25% maamaksumäärast (juurde lisatud);

6) Sarve maastikukaitseala sihtkaitsevööndi alavööndid, millelt makstakse maamaksu 25% maamaksumäärast (juurde lisatud);

7) Tahkuna looduskaitseala sihtkaitsevööndid, millelt makstakse maamaksu 25% maamaksumäärast (juurde lisatud);

8) Tihu maastikukaitseala sihtkaitsevööndid, millelt makstakse maamaksu 25% maamaksumäärast (juurde lisatud);

9) Kallaste maastikukaitseala piiranguvöönd, millelt makstakse maamaksu 50% maamaksumäärast (juurde lisatud);

10) Pihla-Kaibaldi looduskaitseala piiranguvöönd, millelt makstakse maamaksu 50% maamaksumäärast (juurde lisatud);

11) Sarve maastikukaitseala piiranguvöönd, millelt makstakse maamaksu 50% maamaksumäärast (juurde lisatud);

12) Käina lahe-Kassari maastikukaitseala piiranguvöönd, millelt makstakse maamaksu 75% maamaksumäärast (juurde lisatud).

2. Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril1999. a.

Justiitsminister peaministri ülesannetes Paul VARUL

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigikantselei peadirektor riigisekretäri ülesannetes Tarmo MÄND

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 10. novembri 1998. a määrusega nr 254

Kallaste maastikukaitseala sihtkaitsevöönd, millelt makstakse maamaksu 25% maamaksumäärast

Ala
Pindala (ha)
Pühalepa vald
Hagaste sihtkaitsevöönd 52,6

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 10. novembri 1998. a määrusega nr 254

Kukka maastikukaitseala sihtkaitsevöönd, millelt makstakse maamaksu 25% maamaksumäärast

Ala
Pindala (ha)
Pühalepa vald
Kukka sihtkaitsevöönd 150,7

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 10. novembri 1998. a määrusega nr 254

Käina lahe-Kassari maastikukaitseala sihtkaitsevööndid, millelt makstakse maamaksu 25% maamaksumäärast

Jrknr Ala
Pindala (ha)
Käina vald
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Jõeküla sihtkaitsevöönd

Kassari sääre sihtkaitsevöönd

Käina sihtkaitsevöönd

Uidu niidi sihtkaitsevöönd

Vesimaa sihtkaitsevöönd

Taguküla laidude sihtkaitsevöönd

114,4

121,6

322,1

34,5

121,7

86,1

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 10. novembri 1998. a määrusega nr 254

Luidja maastikukaitseala sihtkaitsevöönd, millelt makstakse maamaksu 25% maamaksumäärast

Ala
Pindala (ha)
Kõrgessaare vald
Luidja sihtkaitsevöönd 55,5

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 10. novembri 1998. a määrusega nr 254

Pihla-Kaibaldi looduskaitseala sihtkaitsevöönd, millelt makstakse maamaksu 25% maamaksumäärast

Ala
Pindala (ha)
Kõrgessaare vald
Kaibaldi sihtkaitsevöönd 326,7

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 10. novembri 1998. a määrusega nr 254

Sarve maastikukaitseala sihtkaitsevööndi alavööndid, millelt makstakse maamaksu 25% maamaksumäärast

Jrknr Ala
Pindala (ha)
Pühalepa vald
1.

2.

Ida-Sarve sihtkaitsevöönd

Lääne-Sarve sihtkaitsevöönd

39,9

110,8

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 10. novembri 1998. a määrusega nr 254

Tahkuna looduskaitseala sihtkaitsevööndid, millelt makstakse maamaksu 25% maamaksumäärast

Jrknr Ala
Pindala (ha)
Kõrgessaare vald
1.

2.

Lõimastu sihtkaitsevöönd

Kauste sihtkaitsevöönd

629,6

164,0

Pühalepa vald
3. Lõimastu sihtkaitsevöönd 44,2

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 10. novembri 1998. a määrusega nr 254

Tihu maastikukaitseala sihtkaitsevööndid, millelt makstakse maamaksu 25% maamaksumäärast

Jrknr Ala
Pindala (ha)
Emmaste vald
1.

2.

Leemeti sihtkaitsevöönd

Õngu sihtkaitsevöönd

190,0

95,8

Kõrgessaare vald
3. Vanajõe sihtkaitsevöönd 35,4

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 10. novembri 1998. a määrusega nr 254

Kallaste maastikukaitseala piiranguvöönd, millelt makstakse maamaksu 50% maamaksumäärast

Ala
Pindala (ha)
Pühalepa vald
Kallaste piiranguvöönd 39,6

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 10. novembri 1998. a määrusega nr 254

Pihla-Kaibaldi looduskaitseala piiranguvöönd, millelt makstakse maamaksu 50% maamaksumäärast

Jrknr Ala
Pindala (ha)
Kõrgessaare vald
1. Pihla-Kaibaldi piiranguvöönd 1155
Pühalepa vald
2. Pihla-Kaibaldi piiranguvöönd 159,7

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 10. novembri 1998. a määrusega nr 254

Sarve maastikukaitseala piiranguvöönd, millelt makstakse maamaksu 50% maamaksumäärast

Ala
Pindala (ha)
Pühalepa vald
Sarve piiranguvöönd 502,0

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 10. novembri 1998. a määrusega nr 254

Käina lahe-Kassari maastikukaitseala piiranguvööndid, millelt makstakse maamaksu 75% maamaksumäärast

Ala
Pindala (ha)
Käina vald
Kassari piiranguvöönd 1679

Keskkonnaminister Villu REILJAN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json