Teksti suurus:

Maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1998, 103, 1698

Maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 16.11.1998

§ 1. Maareformi seaduses (RT 1991, 34, 426; RT I 1996, 41, 796; 1997, 13, 210; 37/38, 570; 81, 1363; 93, 1556; 1998, 12, 153) tehakse järgmised muudatused:

(1) Paragrahvis 223:

1) lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: «Kuni 2000. aasta 1. detsembrini on maa ostueesõigusega erastamisel müügihinnaks 1993. aasta maa maksustamishind.»;

2) lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(9) Isiku poolt ostueesõigusega või piiratud enampakkumisel erastatava või erastatud maa müügihinda võib vähendada või väljaostuvõlga kustutada maaomaniku või maa erastaja iga pärast 1996. aasta 7. juunit sündinud lapse eest kuni 25 000 krooni ulatuses Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.»;

3) lõige 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(10) Füüsilisel isikul, kelle kasvatada ja ülal pidada on vähemalt neli alla 18-aastast last, võib ostueesõigusega või piiratud enampakkumisel erastatava või erastatud maa müügihinda vähendada või väljaostuvõlga kustutada kuni 25 000 krooni ulatuses Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras. Enne 1997. aasta 30. novembrit sõlmitud maa ostu-müügilepingute korral võib väljaostuvõlga kustutada, kui maaomaniku kasvatada ja ülal pidada oli nimetatud kuupäeval vähemalt neli alla 18-aastast last. Pärast 1997. aasta 30. novembrit võib maa väljaostuvõlga kustutada või müügihinda vähendada, kui nimetatud lapsed olid maaomaniku kasvatada ja ülal pidada maa ostu-müügilepingu sõlmimise ajal.»;

4) paragrahvi täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

«(11) Kui isikul pärast 1997. aasta 30. novembrit sündinud laps on ühtlasi neljas tema kasvatada ja ülal pidada olevatest alla 18-aastastest lastest, võib rakendada nii käesoleva paragrahvi 9. kui ka 10. lõikes sätestatut.»

(2) Paragrahvi 36 lõikes 2 asendatakse aastaarv «1999» aastaarvuga «2000».

§ 2. Maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse (RT I 1996, 36, 738; 76, 1342; 80, 1434; 1997, 30, 473; 81, 1363; 93, 1556) § 16 täiendatakse lõikega 33 järgmises sõnastuses:

«(33) Kui maa tagastamist soovinud õigustatud subjekt sureb enne maa tagastamist, siis on tema pärijatel õigus loobuda maa tagastamisest ja võtta vastu kompensatsioon.»

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json