Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 7. jaanuari 1997. a määruse nr 1 «Volituste andmine kaubandusliku meresõidu koodeksist tulenevate õigusaktide kehtestamiseks» ja 28. juuli 1998. a määruse nr 170 «Nende ohtlike ainete nimistu, mida ei ole lubatud sisemerel vedada transiidina, kinnitamine» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1998, 103, 1703

Vabariigi Valitsuse 7. jaanuari 1997. a määruse nr 1 «Volituste andmine kaubandusliku meresõidu koodeksist tulenevate õigusaktide kehtestamiseks» ja 28. juuli 1998. a määruse nr 170 «Nende ohtlike ainete nimistu, mida ei ole lubatud sisemerel vedada transiidina, kinnitamine» muutmine

Vastu võetud 24.11.1998 nr 261

Kaubandusliku meresõidu koodeksi (RT 1991, 46--48, 577; RT I 1993, 65, 923; 1995, 54, 882; 1996, 78, 1380; 1997, 77, 1315; 1998, 2, 47; 23, 321; 30, 409) paragrahvi 6 punkti 1 alapunkti 9 ja riigipiiri seaduse (RT I 1994, 54, 902; 1997, 77, 1315) paragrahvi 14 lõike 2 punkti 5 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Muuta Vabariigi Valitsuse 28. juuli 1998. a määruse nr 170 «Nende ohtlike ainete nimistu, mida ei ole lubatud sisemerel vedada transiidina, kinnitamine» (RT I 1998, 69, 1143) preambulat ja sõnastada see järgmiselt:

«Kaubandusliku meresõidu koodeksi (RT 1991, 46--48, 577; RT I 1993, 65, 923; 1995, 54, 882; 1996, 78, 1380; 1997, 77, 1315; 1998, 2, 47; 23, 321; 30, 409) paragrahvi 6 punkti 1 alapunkti 9 alusel ja riigipiiri seaduse (RT I 1994, 54, 902; 1997, 77, 1315) paragrahvi 14 lõike 2 punkti 5 alusel Vabariigi Valitsus määrab:».

2. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 7. jaanuari 1997. a määruse nr 1 «Volituste andmine kaubandusliku meresõidu koodeksist tulenevate õigusaktide kehtestamiseks» (RT I 1997, 7, 38) alapunkt 9.

Peaminister Mart SIIMANN

Teede- ja sideminister Raivo VARE

Riigisekretär Uno VEERING

/otsingu_soovitused.json