Teksti suurus:

Volituste andmine Emajõe-Suursoo maastikukaitseala valitsemiseks

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.06.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2004, 72, 1189

Volituste andmine Emajõe-Suursoo maastikukaitseala valitsemiseks

Vastu võetud 28.05.2004 nr 55

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» (RT I 2004, 38, 258) § 91 lõike 3 alusel.

§ 1. Valitsemise volituste andmine

Volitan Emajõe-Suursoo Maastikukaitseala Administratsiooni valitsema Eesti NSV Ministrite Nõukogu 25. mai 1981. a määrusega nr 340 kaitse alla võetud Emajõe-Suursoo sookaitseala.

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 15. juunil 2004. a.

Minister Villu REILJAN

Kantsler Sulev VARE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json