Teksti suurus:

III kaitsekategooria loomaliikide nimekiri, kuhu kuuluva liigi isendi surmamine väljaspool liigi kaitseks piiritletud ala on lubatud

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

III kaitsekategooria loomaliikide nimekiri, kuhu kuuluva liigi isendi surmamine väljaspool liigi kaitseks piiritletud ala on lubatud - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.06.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.11.2014
Avaldamismärge:RTL 2004, 72, 1190

III kaitsekategooria loomaliikide nimekiri, kuhu kuuluva liigi isendi surmamine väljaspool liigi kaitseks piiritletud ala on lubatud1

Vastu võetud 28.05.2004 nr 56

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» (RT I 2004, 38, 258) § 55 lõike 9 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse III kaitsekategooria loomaliikide nimekiri, kuhu kuuluva liigi isendi surmamine väljaspool liigi kaitseks piiritletud ala on lubatud, arvestades keskkonnaministri 7. märtsi 2003. a määrusega nr 20 «Jahieeskiri» (RTL 2003, 35, 524; 72, 1052) sätestatut.

§ 2.   Loomaliikide nimekiri

  III kaitsekategooria loomaliigid, kelle isendi surmamine väljaspool liigi kaitseks piiritletud ala on lubatud, on:

1) valgepõsk-lagle Branta leucopsis;
2) laanepüü Bonasa bonasia.


1Euroopa Ühenduse Nõukogu loodusliku linnustiku kaitse direktiiv 79/409/EMÜ (EÜT L 103, 2.04.1079)

Villu REILJAN
Minister

Sulev VARE
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json