Teksti suurus:

Teadusüksuse määramine

Teadusüksuse määramine - sisukord
  Väljaandja:Keskkonnaminister
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:10.06.2004
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2011
  Avaldamismärge:RTL 2004, 72, 1191

  Teadusüksuse määramine1

  Vastu võetud 28.05.2004 nr 57

  Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» (RT I 2004, 38, 258) § 59 lõike 2 punkti 1 alusel.

  § 1.  Määran Euroopa Liidu Nõukogu määruse nr 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel (EÜT L 061, 03.03.1997, lk 0001–0069) artikli 13 lõikes 2 nimetatud teadusüksuseks keskkonnaministri 4. novembri 2002. a käskkirjaga nr 846 moodustatud teadusnõunike komisjoni, mille koosseis on järgmine:

  esimees – Tiit Maran;
  liikmed – Märt Kruus;
    Urmas Laansoo;
    Eerik Leibak;
    Uudo Timm.

  § 2.  Teadusüksuse ülesanded ja pädevus on määratletud EL Nõukogu määruses nr 338/07 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel.

  Minister Villu REILJAN


  Kantsler Sulev VARE


  1 EL Nõukogu määrus nr 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel (EÜT L 061, 03.03.1997, lk 0001–0069)

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json