Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1998, 107, 1762

Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 25.11.1998

§ 1. Vabariigi Valitsuse seaduses (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

1) paragrahvi 77 lõike 1 punkti 10 täiendatakse pärast sõna «koolitust» sõnadega «ja atesteerimist»;

2) seadust täiendatakse §-ga 831 järgmises sõnastuses:

«§ 831. Maavanema õigus hüvitisele volituste lõppemise korral

(1) Maavanemal on tema volituste lõppemisel vastavalt käesoleva seaduse § 83 1. lõikes sätestatud tähtajale või volituste ennetähtaegsel lõppemisel käesoleva seaduse § 83 7. lõike punktis 1 sätestatud alusel õigus saada hüvitist kuue kuu ametipalga ulatuses.

(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud hüvitist ei maksta, kui maavanema volitused lõpevad vastavalt käesoleva seaduse § 83 1. lõikes sätestatud tähtajale ja ta nimetatakse uuesti maavanemaks.

(3) Maavanema surma korral on temaga koos elanud ja tema ülalpidamisel olnud perekonnaliikmetel õigus käesoleva paragrahvi 1. lõikes ettenähtud hüvitisele.»

§ 2. Vabariigi Valitsuse seaduse § 831 rakendatakse alates 1998. aasta 1. detsembrist.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json