Teksti suurus:

Patendiseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1998, 107, 1768

Patendiseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 25.11.1998

Patendiseaduses (RT I 1994, 25, 406; 1998, 74, 1227) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 55 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Kohus arutab patendivaidlusi tsiviilkohtumenetluse seadustikus (RT I 1998, 43--45, 666) sätestatud korras, arvestades käesoleva seadusega kehtestatud erisusi.»

§ 2. Paragrahvi 58 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Patendivaidluste lahendamisel võib olla kohtus esindajaks patendivolinik.»

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json