Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Agusalu, Järvevälja, Kivinõmme, Ontika, Oru pargi, Smolnitsa ja Vaivara maastikukaitsealadel ning Muraka ja Paadenurme looduskaitsealadel

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2008
Avaldamismärge:RT I 1998, 107, 1770

Maamaksu korrigeerimine Agusalu, Järvevälja, Kivinõmme, Ontika, Oru pargi, Smolnitsa ja Vaivara maastikukaitsealadel ning Muraka ja Paadenurme looduskaitsealadel

Vastu võetud 04.12.1998 nr 269

Maamaksuseaduse (RT I 1993, 24, 428; 1996, 41, 797; 89, 1589; 1997, 82, 1398) paragrahvi 4 lõike 2 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada:

1) Agusalu maastikukaitseala sihtkaitsevööndid, millelt makstakse maamaksu 25% maamaksumäärast (juurde lisatud);

2) Muraka looduskaitseala sihtkaitsevööndi majandatavad alavööndid, millelt makstakse maamaksu 25% maamaksumäärast (juurde lisatud);

3) Smolnitsa maastikukaitseala sihtkaitsevööndi alavöönd, millelt makstakse maamaksu 25% maamaksumäärast (juurde lisatud);

4) Vaivara maastikukaitseala sihtkaitsevöönd, millelt makstakse maamaksu 25% maamaksumäärast (juurde lisatud);

5) Agusalu maastikukaitseala piiranguvööndid, millelt makstakse maamaksu 50% maamaksumäärast (juurde lisatud);

6) Järvevälja maastikukaitseala piiranguvööndi alavööndid, millelt makstakse maamaksu 50% maamaksumäärast (juurde lisatud);

7) Kivinõmme maastikukaitseala piiranguvööndi alavööndid, millelt makstakse maamaksu 50% maamaksumäärast (juurde lisatud);

8) Muraka looduskaitseala piiranguvööndi alavööndid, millelt makstakse maamaksu 50% maamaksumäärast (juurde lisatud);

9) Ontika maastikukaitseala piiranguvööndi alavööndid, millelt makstakse maamaksu 50% maamaksumäärast (juurde lisatud);

10) Oru pargi maastikukaitseala piiranguvööndid, millelt makstakse maamaksu 50% maamaksumäärast (juurde lisatud);

11) Paadenurme looduskaitseala piiranguvööndi alavöönd, millelt makstakse maamaksu 50% maamaksumäärast (juurde lisatud);

12) Smolnitsa maastikukaitseala piiranguvöönd, millelt makstakse maamaksu 50% maamaksumäärast (juurde lisatud);

13) Vaivara maastikukaitseala piiranguvöönd, millelt makstakse maamaksu 50% maamaksumäärast (juurde lisatud);

14) Ontika maastikukaitseala piiranguvööndi alavööndid, millelt makstakse maamaksu 75% maamaksumäärast (juurde lisatud);

15) Vaivara maastikukaitseala piiranguvöönd, millelt makstakse maamaksu 75% maamaksumäärast (juurde lisatud).

2. Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 1999. a.

Peaminister Mart SIIMANN

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigisekretär Uno VEERING

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 4. detsembri 1998. a määrusega nr 269

Agusalu maastikukaitseala sihtkaitsevööndid, millelt makstakse maamaksu 25% maamaksumäärast

Jrk nr Ala
Pindala (ha)
Alajõe vald
1.

2.

3.

Heinasoo sihtkaitsevöönd

Remniku sihtkaitsevöönd

Valgesoo sihtkaitsevöönd

371,1

1167

113,8

Iisaku vald
4.

5.

Heinasoo sihtkaitsevöönd

Valgesoo sihtkaitsevöönd

382,3

106,7

Illuka vald
6.

7.

8.

Heinasoo sihtkaitsevöönd

Repna sihtkaitsevöönd

Remniku sihtkaitsevöönd

552,4

1561

46,8

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 4. detsembri 1998. a määrusega nr 269

Muraka looduskaitseala sihtkaitsevööndi majandatavad alavööndid, millelt makstakse maamaksu 25% maamaksumäärast

Jrk nr Ala
Pindala (ha)
Iisaku vald
1.

2.

3.

Härjaoja sihtkaitsevöönd

Leterma sihtkaitsevöönd

Raja soo sihtkaitsevöönd

23,4

217,7

211,2

Maidla vald
4.

5.

Tarumaa sihtkaitsevöönd

Varessaare sihtkaitsevöönd

128,0

168,8

Mäetaguse vald
6.

7.

8.

Leterma sihtkaitsevöönd

Ratvajärvesoo sihtkaitsevöönd

Saarevälja sihtkaitsevöönd

127,0

51,2

151,9

Tudulinna vald
9.

10.

Palkmetsa sihtkaitsevöönd

Suuressaare sihtkaitsevöönd

94,5

371,7

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 4. detsembri 1998. a määrusega nr 269

Smolnitsa maastikukaitseala sihtkaitsevööndi alavöönd, millelt makstakse maamaksu 25% maamaksumäärast

Ala
Pindala (ha)
Alajõe vald
Smolnitsa majandatav sihtkaitsevöönd 97,1

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 4. detsembri 1998. a määrusega nr 269

Vaivara maastikukaitseala sihtkaitsevöönd, millelt makstakse maamaksu 25% maamaksumäärast

Ala
Pindala (ha)
Vaivara vald
Tornimäe sihtkaitsevöönd 19,6

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 4. detsembri 1998. a määrusega nr 269

Agusalu maastikukaitseala piiranguvööndid, millelt makstakse maamaksu 50% maamaksumäärast

Jrk nr Ala
Pindala (ha)
Alajõe vald
1. Agusalu piiranguvöönd 4,6
Iisaku vald
2. Agusalu piiranguvöönd 26,4
Illuka vald
3. Agusalu piiranguvöönd 339,7

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 4. detsembri 1998. a määrusega nr 269

Järvevälja maastikukaitseala piiranguvööndi alavööndid, millelt makstakse maamaksu 50% maamaksumäärast

Jrk nr Ala
Pindala (ha)
Lohusuu vald
1. Kodassaare piiranguvöönd 170,3
Tudulinna vald
2. Järvevälja piiranguvöönd 316,6

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 4. detsembri 1998. a määrusega nr 269

Kivinõmme maastikukaitseala piiranguvööndi alavööndid, millelt makstakse maamaksu 50% maamaksumäärast

Jrk nr Ala
Pindala (ha)
Iisaku vald
1. Jõuga piiranguvöönd 69,4
Illuka vald
2.

3.

Dobrina piiranguvöönd

Kõnnu piiranguvöönd

68,9

108,6

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 4. detsembri 1998. a määrusega nr 269

Muraka looduskaitseala piiranguvööndi alavööndid, millelt makstakse maamaksu 50% maamaksumäärast

Jrk nr Ala
Pindala (ha)
Iisaku vald
1. Roostoja piiranguvöönd 100,0
Mäetaguse vald
2.

3.

4.

Arvila piiranguvöönd

Leterma piiranguvöönd

Metsküla piiranguvöönd

64,5

18,2

80,5

Tudulinna vald
5. Ruutu piiranguvöönd 120,4

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 4. detsembri 1998. a määrusega nr 269

Ontika maastikukaitseala piiranguvööndi alavööndid, millelt makstakse maamaksu 50% maamaksumäärast

Jrk nr Ala
Pindala (ha)
Toila vald
1.

2.

Uikala piiranguvöönd

Martsa piiranguvöönd

101,5

6,2

Kohtla vald
3.

4.

5.

Sakamõisa piiranguvöönd

Martsa piiranguvöönd

Ontika piiranguvöönd

13,3

4,0

5,6

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 4. detsembri 1998. a määrusega nr 269

Oru pargi maastikukaitseala piiranguvööndid, millelt makstakse maamaksu 50% maamaksumäärast

Jrk nr Ala
Pindala (ha)
Toila vald
1.

2.

Metsapargi piiranguvöönd

Pargi piiranguvöönd

37,6

37,8

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 4. detsembri 1998. a määrusega nr 269

Paadenurme looduskaitseala piiranguvööndi alavöönd, millelt makstakse maamaksu 50% maamaksumäärast

Ala
Pindala (ha)
Avinurme vald
Paadenurme piiranguvöönd 158,7

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 4. detsembri 1998. a määrusega nr 269

Smolnitsa maastikukaitseala piiranguvöönd, millelt makstakse maamaksu 50% maamaksumäärast

Ala
Pindala (ha)
Alajõe vald
Smolnitsa piiranguvöönd 109,5

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 4. detsembri 1998. a määrusega nr 269

Vaivara maastikukaitseala piiranguvöönd, millelt makstakse maamaksu 50% maamaksumäärast

Ala
Pindala (ha)
Vaivara vald
Pargimäe piiranguvöönd 5,6

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 4. detsembri 1998. a määrusega nr 269

Ontika maastikukaitseala piiranguvööndi alavööndid, millelt makstakse maamaksu 75% maamaksumäärast

Jrk nr Ala
Pindala (ha)
Kohtla vald
1.

2.

Saka piiranguvöönd

Valaste piiranguvöönd

504,1

246,4

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 4. detsembri 1998. a määrusega nr 269

Vaivara maastikukaitseala piiranguvöönd, millelt makstakse maamaksu 75% maamaksumäärast

Ala
Pindala (ha)
Vaivara vald
Põrguaugumäe piiranguvöönd 25,8

Keskkonnaminister Villu REILJAN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json