Teksti suurus:

Kalapüügiseaduse § 15 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1998, 108, 1784

Kalapüügiseaduse § 15 muutmise seadus

Vastu võetud 25.11.1998

Kalapüügiseaduse (RT I 1995, 80, 1384; 1996, 27, 567) §-s 15 tehakse järgmised muudatused:

1) lõike 1 kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: «Tasu ei tohi ületada kolme protsenti väljapüütava kalakoguse harilikust väärtusest.»;

2) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Kui rahvusvaheline leping ei sätesta teisiti, kehtestab Vabariigi Valitsus käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tingimustel kalapüügiõiguse tasu:

1) kalapüügiõiguse eest Eesti Vabariigi majandusvööndis;

2) riigi poolt võetud kohustusega garanteeritud kalapüügiõiguse eest väljaspool Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni oleval veealal Eesti lipu all sõitvatele laevadele.»

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json