Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 17. juuni 1997. a korralduse nr 474-k «Kohanimenõukogu moodustamine» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1998, 108, 1806

Vabariigi Valitsuse 17. juuni 1997. a korralduse nr 474-k «Kohanimenõukogu moodustamine» muutmine

Vastu võetud 08.12.1998 nr 1202

Kohanimeseaduse (RT I 1997, 1, 3; 1998, 59, 941) paragrahvi 6 lõike 2 alusel teha Vabariigi Valitsuse 17. juuni 1997. a korralduse nr 474-k «Kohanimenõukogu moodustamine» (RT I 1997, 48, 793; 1998, 23, 336) punktis 2 järgmised muudatused:

1. Nimetada kohanimenõukogu liikmeks Teede- ja Sideministeeriumi juriidilise osakonna jurist Margit Markus.

2. Vabastada Priit Lind kohanimenõukogu liikme kohustest.

Peaminister Mart SIIMANN

Riigisekretär Uno VEERING