Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse seaduse § 66 ja isikuandmete kaitse seaduse § 27 muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1998, 111, 1833

Vabariigi Valitsuse seaduse § 66 ja isikuandmete kaitse seaduse § 27 muutmise seadus

Vastu võetud 15.12.1998

§ 1. Vabariigi Valitsuse seaduses (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762) tehakse järgmised muudatused:

(1) Paragrahvi 66 lõikes 1 asendatakse sõnad «korraldamine ja» sõnadega «korraldamine ning andmekaitse- ja».

(2) Paragrahvi 66 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Siseministeeriumi valitsemisalas on järgmised ametid ja inspektsioonid:

1) Kaitsepolitseiamet;

2) Kodakondsus- ja Migratsiooniamet;

3) Piirivalveamet;

4) Politseiamet;

5) Päästeamet;

6) Andmekaitse Inspektsioon.»

§ 2Isikuandmete kaitse seaduses (RT I 1996, 48, 944; 1998, 59, 941) tehakse järgmised muudatused:

(1) Paragrahv 27 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 27. Järelevalve

(1) Käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete järgimist kontrollib andmekaitse järelevalveasutus.

(2) Andmekaitse järelevalveasutuseks on Andmekaitse Inspektsioon.»

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json