Teksti suurus:

Kriminaalmenetluse koodeksi täiendamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1998, 111, 1834

Kriminaalmenetluse koodeksi täiendamise seadus

Vastu võetud 15.12.1998

§ 1. Kriminaalmenetluse koodeksis (ENSV ÜT 1961, 1, 4 ja lisa; RT I 1998, 82--84, 1385) tehakse järgmised täiendused:

(1) Paragrahvi 87 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

«31) süüdimõistva kohtuotsusega kaasnevast sundrahast;».

(2) Koodeksit täiendatakse §-ga 871 järgmises sõnastuses:

«§ 871. Sundraha

(1) Süüdimõistva kohtuotsusega kaasneva sundraha suurus on:

1) I astme kuriteos süüdimõistmise korral 2 palga alammäära;

2) II astme kuriteos süüdimõistmise korral 1 palga alammäär;

3) III astme kuriteos süüdimõistmise korral 0,5 palga alammäära.

(2) Kui isiku suhtes tehakse süüdimõistev kohtuotsus kriminaalkoodeksi mitme paragrahvi järgi, kuulub maksmisele sundraha, mis vastab raskeima kuriteo astmele.»

§ 2. Käesolev seadus jõustub 1999. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json