Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Otepää looduspargis

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2008
Avaldamismärge:RT I 1998, 112, 1854

Maamaksu korrigeerimine Otepää looduspargis

Vastu võetud 16.12.1998 nr 287

(õ) 21.09.2007 11:35

Maamaksuseaduse (RT I 1993, 24, 428; 1996, 41, 797; 89, 1589; 1997, 82, 1398) paragrahvi 4 lõike 2 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada:

1) Otepää looduspargi sihtkaitsevööndi majandatavad alavööndid, millelt makstakse maamaksu 25% maamaksumäärast (juurde lisatud);

2) Otepää looduspargi piiranguvöönd, millelt makstakse maamaksu 75% maamaksumäärast (juurde lisatud).

2. Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 1999. a.

Peaminister Mart SIIMANN

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigisekretär Uno VEERING

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 16. detsembri 1998. a määrusega nr 287

Otepää looduspargi sihtkaitsevööndi majandatavad alavööndid, millelt makstakse maamaksu 25% maamaksumäärast

Jrk nr Ala
Pindala (ha)
Palupera vald
1.

2.

Päidla sihtkaitsevöönd

Palu sihtkaitsevöönd

17,3

114,6

Puka vald
3.

4.

Mädajärve sihtkaitsevöönd

Arula sihtkaitsevöönd

37,0

41,6

Pühajärve vald
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Pursa sihtkaitsevöönd

Arula sihtkaitsevöönd

Kiriku sihtkaitsevöönd

Pühajärve sihtkaitsevöönd

Pülme sihtkaitsevöönd

Kääriku sihtkaitsevöönd

Voki sihtkaitsevöönd

Mädajärve sihtkaitsevöönd

Alevijärve sihtkaitsevöönd

Lüüsjärve sihtkaitsevöönd

Murru sihtkaitsevöönd

Trepimäe sihtkaitsevöönd

Kortina sihtkaitsevöönd

Kukemäe sihtkaitsevöönd

Pilkuse sihtkaitsevöönd

74,8

61,1

91,7

603,1

39,3

118,5

53,8

15,2

34,5

18,2

11,5

17,1

38,5

65,8

131,0

Sangaste vald
20.

21.

Karja sihtkaitsevöönd

Pülme sihtkaitsevöönd

35,7

28,0

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 16. detsembri 1998. a määrusega nr 287

Otepää looduspargi piiranguvöönd, millelt makstakse maamaksu 75% maamaksumäärast

Jrk nr Ala
Pindala (ha)
Otepää linn
1. Otepää piiranguvöönd 98,8
Palupera vald
2. Otepää piiranguvöönd 3839
Puka vald
3. Otepää piiranguvöönd 1420
Pühajärve vald
4. Otepää piiranguvöönd 12 370
Sangaste vald
5. Otepää piiranguvöönd 2881

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Õiend

Metaandmetes parandatud akti liik määruseks.

/otsingu_soovitused.json