Teksti suurus:

Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 20 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1998, 113, 1877

Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 20 muutmise seadus

Vastu võetud 17.12.1998

Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse (RT I 1993, 72/73, 1021; 75, vea parandus; 1994, 53, 889; 66, 1159; 94, 1609; 1995, 22, 327; 57, 979; 1996, 36, 738; 1997, 1, 2; 13, 210) § 20 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Kohalikul omavalitsusel on kuni 2002. aasta 1. jaanuarini oma haldusterritooriumil kõigi kinnisasjade suhtes nende igat liiki võõrandamisel igakordne ostueesõigus vastavalt asjaõigusseaduse §-dele 256--275, kui käesolevast seadusest ei tulene teisiti. Kui kinnisasi asub mitme kohaliku omavalitsuse territooriumil, on neil kohalikel omavalitsustel ühine ostueesõigus.»

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json