Teksti suurus:

Haruldaste või ohustatud kivististe kaitse alla võtmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.06.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.09.2014
Avaldamismärge:RTL 2004, 78, 1254

Haruldaste või ohustatud kivististe kaitse alla võtmine

Vastu võetud 03.06.2004 nr 64

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» (RT I 2004, 38, 258) § 10 lõike 5 alusel.

§ 1. Haruldaste kivististe kaitse alla võtmine

Võtta I kaitsekategooria kivististena kaitse alla:
1) käsijalgsed (Brachiopoda) Disoelosia anticipata ja Costistricklandia lirata;
2) käsnad (Spongia) Clathrodictvon regulare ja Plestrostroma schmidti;
3) korall (Anthozoa) Mesofavosites dualis;
4) okasnahksed (Echinodermata) Bothriocidaris pahleni, Bothriocidaris eichwaldi, Bothriocidaris parvus ja Bothriocidaris globulus;
5) selgroogne loom ( Vertebrata) Phlebolepis elegans.

§ 2. Ohustatud kivististe kaitse alla võtmine

Võtta II kaitsekategooria kivististena kaitse alla:
1) käsnad (Spongia), mis ei ole nimetatud määruse § 1 punktis 2;
2) korallid (Anthozoa), mis ei ole nimetatud määruse § 1 punktis 3;
3) sammalloomad (Bryozoa);
4) käsijalgsed (Brachiopoda), mis ei ole nimetatud määruse § 1 punktis 1;
5) limused (Mollusca);
6) lülijalgsed (Arthropoda);
7) okasnahksed (Echinodermata), mis ei ole nimetatud määruse § 1 punktis 4;
8) selgroogsed (Vertebrata), mis ei ole nimetatud määruse § 1 punktis 5.

Minister Villu REILJAN

Kantsler Sulev VARE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json