Teksti suurus:

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 80, 1285

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmine

Vastu võetud 03.06.2004 nr 75

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» (RT I 2002, 62, 377; 2003, 20, 116; 88, 591; 2004, 37, 253) § 43 lõike 1 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 «Eesti Haigekassa ravimite loetelu» (RTL 2002, 111, 1616; 118, 1723; 147, 2152; 2003, 23, 337; 75, 1104; 88, 1297; 101, 1529; 128, 2077; 2004, 28, 482) lisas tehakse muudatused, mis on toodud määruse lisas.

§ 2. Määrus jõustub 1. juulil 2004. a.

* Lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. (Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 3 ja riigisekretäri 11. juuni 2004. a resolutsioon nr 17-1/0405480.)

Minister Marko POMERANTS

Kantsler Maarja MÄNDMAA

Lisa

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json