Teksti suurus:

Kriminaalkoodeksi, kriminaalmenetluse koodeksi ja haldusõiguserikkumiste seadustiku muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 4, 53

Kriminaalkoodeksi, kriminaalmenetluse koodeksi ja haldusõiguserikkumiste seadustiku muutmise seadus

Vastu võetud 16.12.1998

§ 1. Kriminaalkoodeksis (RT 1992, 20, 287 ja 288; RT I 1997, 21/22, 353; 28, 423; 30, 472; 34, 535; 51, 824; 52, 833 ja 834; 81, 1361; 86, 1461; 87, 1466--1468; 1998, 2, 42; 4, 62; 17, 265; 30, 412; 36/37, 552 ja 553; 51, 756 ja 759; 59, 941; 98/99, 1576; 107, 1766) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

1) paragrahvi 27 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

«(3) Käesoleva karistuseliigi alla kuulub ka mootorsõiduki juhtimise õiguse äravõtmine.»;

2) paragrahvi 204 lõigete 1 ja 2 sanktsioone täiendatakse sõnadega «ja võetakse ära mootorsõiduki juhtimise õigus kolmeks aastaks»;

3) paragrahvi 204 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

«(3) Mootorsõiduki juhtimise eest joobeseisundis isiku poolt, kes on tarvitanud alkoholi, narkootilist või psühhotroopset ainet ja kui sellega põhjustati raske kehavigastus või kui isikul on kehtiv halduskaristus mootorsõiduki juhtimise eest joobeseisundis, -- karistatakse rahatrahvi või vabadusekaotusega kuni kahe aastani ja võetakse ära mootorsõiduki juhtimise õigus ühest kuni kolme aastani.»

§ 2. Kriminaalmenetluse koodeksi (ENSV ÜT 1961, 1, 4 ja lisa; 1998, 82--84, 1385; 111, 1834) § 5 lõike 4 teist lauset täiendatakse pärast sõnu «lubatud, kui» sõnadega «prokurör või».

§ 3. Haldusõiguserikkumiste seadustikus (RT 1992, 29, 396; RT I 1997, 66--68, 1109; 73, 1201; 81, 1361 ja 1362; 86, 1459 ja 1461; 87, 1466 ja 1467; 93, 1561, 1563--1565; 1998, 2, 42; 17, 265; 23, 321; 30, 410; 34, 484; 36/37, 552 ja 553; 38, 562; 51, 756 ja 759; 52/53, 771; 60, 951 ja 952; 64/65, 1004; 86/87, 1409; 103, 1695) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

1) paragrahvi 96 lõike 4 esimesest lausest jäetakse välja sõnad «vähemalt teistkordselt aasta kestel või juhul»;

2) paragrahvi 96 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

«(5) Käesolevas paragrahvis märgitud tegevuse eest, kui selles ilmnevad kriminaalkoodeksi § 204 lõigetes 1 või 3 ettenähtud kuriteo tunnused, kuid isikut ei võetud kriminaalvastutusele ja kriminaalasi lõpetati kriminaalmenetluse koodeksi § 5 lõike 4 alusel -- karistatakse haldusarestiga kolmkümmend ööpäeva ja võetakse ära mootorsõiduki juhtimise õigus kolmeks aastaks.»

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json