Teksti suurus:

Avaliku teenistuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 4, 54

Avaliku teenistuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 29.12.1998

§ 1. Avaliku teenistuse seaduses (RT I 1995, 16, 228; 50, 764; 97, 1664; 1996, 15, 265; 45, 850; 1997, 1, 4; 29, 447; 1998, 34, 486; 38, 563; 41/42, 625; 50, 753; 57, 858; 110, 1809; 111, 1829) tehakse järgmised muudatused:

1) seadust täiendatakse §-ga 551 järgmises sõnastuses:

«§ 551. Toitlustuskulude kompenseerimine

Riigipiiril asuvas tollipunktis sanitaar-, karantiini-, veterinaar-, toidu- või fütosanitaarkontrolli teostavale riigiametnikule võimaldatakse toitlustamine või hüvitatakse toitlustuskulud aja eest, millal ta täidab oma teenistuskohustusi, Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud ulatuses ja korras.»;

2) paragrahvi 108 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Käesoleva seaduse § 1 punkti 2 rakendatakse alates 1998. aasta 1. detsembrist.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json