Teksti suurus:

Katseprotokollis sisalduvate andmete loetelu

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.06.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2015
Avaldamismärge:RTL 2004, 83, 1319

Katseprotokollis sisalduvate andmete loetelu

Vastu võetud 04.06.2004 nr 104

Määrus kehtestatakse «Alkoholiseaduse» (RT I 2002, 3, 7; 63, 387; 2003, 2, 17; 88, 591; 2004, 13, 86; 18, 131; 45, 317) § 4 lõike 3 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse katseprotokollis sisalduvate andmete loetelu.

§ 2.  Katseprotokollis sisalduvad andmed

 (1) Alkoholianalüüside tulemuste kohta koostatavas katseprotokollis peavad olema märgitud:
 1) katseprotokolli väljastaja nimi, asukoht ning aadress ja katseprotokolli tähis;
 2) alkoholi liik, toote nimi ja tarbijapakendi märgistusel näidatud etanoolisisaldus;
 3) katseprotokolli väljastaja pitsatijäljend ja katseprotokollis märgitud tulemuste eest vastutava isiku nimi, ametikoht ning allkiri.

 (2) Alkoholianalüüside tulemuste kohta koostatavas katseprotokollis peavad olema märgitud järgmised vastavalt alkoholi liigile määratud näitajad:
 1) aldehüüdid;
 2) algvirde tihedus;
 3) askorbiinhape;
 4) bensoehape ja bensoaadid;
 5) estrid;
 6) fruktoos;
 7) furfurool;
 8) glükoos;
 9) glütserool;
 10) kuivekstrakt;
 11) kuivjääk;
 12) lenduvad aluselised lämmastikühendid;
 13) lenduvad happed;
 14) lenduvad mittealkohoolsed ained;
 15) metanool;
 16) pH;
 17) puskariõlid;
 18) pärmid ja hallitused;
 19) sahharoos;
 20) sidrunhape;
 21) sorbiinhape ja sorbaadid;
 22) summaarne etanoolisisaldus;
 23) süsihappegaas;
 24) tegelik etanoolisisaldus;
 25) tihedus;
 26) väävlisgaas;
 27) üldhappesus;
 28) üldsuhkur.

§ 3.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistan kehtetuks põllumajandusministri 21. augusti 2002. a määruse nr 68 «Vastavusdeklaratsioonis ja katseprotokollis sisalduvate kohustuslike andmete loetelu» (RTL 2002, 94, 1461).

Ester TUIKSOO
Minister

Ants NOOT
Kantsler