Teksti suurus:

Katseprotokollis sisalduvate andmete loetelu

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.06.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2015
Avaldamismärge:RTL 2004, 83, 1319

Katseprotokollis sisalduvate andmete loetelu

Vastu võetud 04.06.2004 nr 104

Määrus kehtestatakse «Alkoholiseaduse» (RT I 2002, 3, 7; 63, 387; 2003, 2, 17; 88, 591; 2004, 13, 86; 18, 131; 45, 317) § 4 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse katseprotokollis sisalduvate andmete loetelu.

§ 2.   Katseprotokollis sisalduvad andmed

  (1) Alkoholianalüüside tulemuste kohta koostatavas katseprotokollis peavad olema märgitud:
  1) katseprotokolli väljastaja nimi, asukoht ning aadress ja katseprotokolli tähis;
  2) alkoholi liik, toote nimi ja tarbijapakendi märgistusel näidatud etanoolisisaldus;
  3) katseprotokolli väljastaja pitsatijäljend ja katseprotokollis märgitud tulemuste eest vastutava isiku nimi, ametikoht ning allkiri.

  (2) Alkoholianalüüside tulemuste kohta koostatavas katseprotokollis peavad olema märgitud järgmised vastavalt alkoholi liigile määratud näitajad:
  1) aldehüüdid;
  2) algvirde tihedus;
  3) askorbiinhape;
  4) bensoehape ja bensoaadid;
  5) estrid;
  6) fruktoos;
  7) furfurool;
  8) glükoos;
  9) glütserool;
  10) kuivekstrakt;
  11) kuivjääk;
  12) lenduvad aluselised lämmastikühendid;
  13) lenduvad happed;
  14) lenduvad mittealkohoolsed ained;
  15) metanool;
  16) pH;
  17) puskariõlid;
  18) pärmid ja hallitused;
  19) sahharoos;
  20) sidrunhape;
  21) sorbiinhape ja sorbaadid;
  22) summaarne etanoolisisaldus;
  23) süsihappegaas;
  24) tegelik etanoolisisaldus;
  25) tihedus;
  26) väävlisgaas;
  27) üldhappesus;
  28) üldsuhkur.

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistan kehtetuks põllumajandusministri 21. augusti 2002. a määruse nr 68 «Vastavusdeklaratsioonis ja katseprotokollis sisalduvate kohustuslike andmete loetelu» (RTL 2002, 94, 1461).

Ester TUIKSOO
Minister

Ants NOOT
Kantsler

/otsingu_soovitused.json