Teksti suurus:

Haldusõiguserikkumiste seadustiku ning laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 10, 149

Haldusõiguserikkumiste seadustiku ning laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 13.01.1999

I. Haldusõiguserikkumiste seadustikus (RT 1992, 29, 396; RT I 1997, 66--68, 1109; 73, 1201; 81, 1361 ja 1362; 86, 1459 ja 1461; 87, 1466 ja 1467; 93, 1561 ja 1563--1565; 1998, 2, 42; 17, 265; 23, 321; 30, 410; 34, 484; 36/37, 552 ja 553; 38, 562; 51, 756 ja 759; 52/53, 771; 60, 951 ja 952; 64/65, 1004; 86/87, 1409; 98/99, 1574; 103, 1695; 108/109, 1783) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

§ 1. Paragrahvi 21 lõike 3 kolmandat lauset täiendatakse pärast sõna «mereinspektsiooniametnik» sõnadega «Sideameti ametnik».

§ 2. Paragrahv 211 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 211Sideameti ametiisikud

(1) Sideameti ametiisikud arutavad käesoleva seadustiku §-des 128 ja 129, § 132 lõigetes 2 ja 3, § 137 lõikes 1 ja § 169 punktides 1 ja 2 loetletud haldusõiguserikkumiste asju.

(2) Halduskaristuse määramise õigus on Sideameti peadirektoril, tema asetäitjal ja peadirektori volitatud ametiisikutel.»

§ 3. Paragrahvi 228 lõike 2 punkt 6 tunnistatakse kehtivuse kaotanuks.

II. Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduses (RT I 1998, 23, 321; 59, 941) tehakse järgmised muudatused:

§ 4. Paragrahv 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 6. Siseveelaeva ja väikelaeva lipuõigus

Kui siseveelaev või väikelaev ületab Eesti riigipiiri, peab ta Eesti riigilipu kandmiseks vastama käesolevas seaduses merelaevadele Eesti riigilipu kandmise õiguse saamiseks esitatavatele tingimustele.»

§ 5. Paragrahvis 29 asendatakse sõnad «Elekterside Inspektsioon» sõnaga «Sideamet».

§ 6. Paragrahvi 82 punktis 8 asendatakse sõnad «Elekterside Inspektsioonis» sõnaga «Sideametis».

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json