Teksti suurus:

Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 10, 157

Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 21.01.1999

Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduses (RT I 1997, 30, 471; 1998, 111, 1832) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 14 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Teadus- ja arendustegevuse finantseerimine riigieelarvest toimub sihtfinantseerimise, riiklike programmide, uurimistoetuste, sealhulgas magistrandide ja doktorantide teadustöö stipendiumide ning arendustoetuste kaudu. Magistrandide ja doktorantide teadustöö stipendiumid võrdsustatakse riiklike stipendiumidega.»;

2) paragrahvi 16 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Riigieelarves uurimistoetusteks (sealhulgas magistrandide ja doktorantide teadustöö stipendiumideks) ettenähtud raha eraldatakse Haridusministeeriumi eelarve kaudu Vabariigi Valitsuse asutatud vastavale sihtasutusele.»;

3) paragrahvi 16 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Vabariigi Valitsuse asutatud sihtasutused eraldavad uurimis- ja arendustoetusteks ettenähtud raha avaliku konkursi korras esitatud projektidele.»

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json