Teksti suurus:

Biotsiidi turustamise loa taotluse ja loa vormid ning registreerimistaotluse ja registreerimistunnistuse vormid

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.06.2009
Avaldamismärge:RTL 2004, 86, 1357

Biotsiidi turustamise loa taotluse ja loa vormid ning registreerimistaotluse ja registreerimistunnistuse vormid1

Vastu võetud 07.06.2004 nr 78

Määrus kehtestatakse «Biotsiidiseaduse» (RT I 2004, 45, 315) § 14 lõike 5 ja § 23 lõike 3 alusel.

§ 1. Biotsiidi turustamise loa taotluse vorm

Biotsiidi turustamise loa taotluse vorm kehtestatakse vastavalt määruse lisale 1*.

§ 2. Biotsiidi turustamise loa vorm

Biotsiidi turustamise loa vorm kehtestatakse vastavalt määruse lisale 2*.

§ 3. Registreerimistaotluse vorm

Madala riskiastmega biotsiidi registreerimistaotluse vorm kehtestatakse vastavalt määruse lisale 3*.

§ 4. Registreerimistunnistuse vorm

Madala riskiastmega biotsiidi registreerimistunnistuse vorm kehtestatakse vastavalt määruse lisale 4*.

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv nr 98/8/EÜ biotsiidide turustamisest (Euroopa Ühenduste Teataja L 123, 24/04/1998, lk 1–63).
* Lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. (Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 3 ja riigisekretäri 22. juuni 2004. a resolutsioon nr 17-1/0405759.)

Minister Marko POMERANTS

Kantsler Maarja MÄNDMAA

Lisa 1 - Biotsiidi turustamise loa taotluse vorm

Lisa 2 - Biotsiidi turustamise loa vorm

Lisa 3 - Registreerimistaotluse vorm

Lisa 4 - Registreerimistunnistuse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json