Teksti suurus:

Kohalike maksude seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 16, 269

Kohalike maksude seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 26.01.1999

§ 1. Kohalike maksude seaduse (RT I 1994, 68, 1169; 1996, 49, 953) § 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 12. Mootorsõidukimaks

(1) Mootorsõidukimaksu maksavad riiklikus autoregistris registreeritud mootorsõidukeid omavad või neid mootorsõidukeid kasutavad maksu kehtestanud kohaliku omavalitsusüksuse territooriumil elavad füüsilised ja asuvad juriidilised isikud. Sõiduki kasutaja on mootorsõidukimaksu maksjaks, kui ta kasutab mootorsõidukit rendilepingu alusel. Maksumäära kehtestab volikogu diferentseerituna sõiduki registrimassi, lubatud teljekoormuse või mootori võimsuse järgi.

(2) Mootorsõidukimaksuga ei maksustata:

1) riigi- ja omavalitsusasutuste, kaitseväe ja Kaitseliidu mootorsõidukeid;

2) Eestisse akrediteeritud diplomaadi staatust omavate isikute, välisriigi diplomaatiliste ja konsulaaresinduste, rahvusvaheliste organisatsioonide ning valitsustevaheliste koostööprogrammide esinduste poolt kasutatavaid mootorsõidukeid;

3) I ja II grupi invaliidide mootorsõidukeid.

(3) Mootorsõidukimaksuga maksustamise periood on kalendriaasta. Jooksval kalendriaastal pärast 30. juunit registreeritud mootorsõidukite eest tasutakse mootorsõidukimaksu 50% aastamaksu määrast.

(4) Mootorsõidukimaks tasutakse mootorsõiduki omaniku või kasutaja elu- või asukohajärgse omavalitsusüksuse eelarvesse volikogu poolt kehtestatud tähtajaks.

(5) Riikliku autoregistri pidaja on kohustatud esitama valla- ja linnavalitsustele nende taotlusel igale kvartalile järgneva kuu 15. kuupäevaks nende territooriumil elavatele füüsilistele ja asuvatele juriidilistele isikutele kuuluvatena või nende kasutatavatena registreeritud ja registrist kustutatud mootorsõidukite kohta mootorsõidukimaksuga maksustamiseks vajalikud andmed.»

§ 2. Käesolev seadus jõustub 2000. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu aseesimees Ants KÄÄRMA

/otsingu_soovitused.json