Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse seaduse § 67 muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 16, 274

Vabariigi Valitsuse seaduse § 67 muutmise seadus

Vastu võetud 28.01.1999

§ 1. Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833) § 67 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas on järgmised ametid ja inspektsioonid:

1) Ravimiamet;

2) Sotsiaalkindlustusamet;

3) Tööturuamet;

4) Tervisekaitseinspektsioon;

5) Tööinspektsioon.»

§ 2. Käesolev seadus jõustub 1999. aasta 1. juunil.

Riigikogu aseesimees Ants KÄÄRMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json