Teksti suurus:

Riigi teaduspreemiate määramine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 17, 284

Riigi teaduspreemiate määramine

Vastu võetud 17.02.1999 nr 168

Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse (RT I 1997, 30, 471; 1998, 111, 1832; 1999, 10, 157) paragrahvi 10 punkti 8 alusel:

1. Määrata pikaajalise tulemusliku teadustöö eest antav 200 000 krooni suurune riigi teaduspreemia Pavel Bogovskile.

2. Määrata nelja eelmise aasta jooksul avaldatud teadustööde eest 100 000 krooni suurused riigi teaduspreemiad järgmiselt:

1) Ülo Lumistele -- täppisteaduste alal uurimuste tsükli «Semiparalleelsed alammuutkonnad aegruumivormides» eest;

2) Agu Laiskile ja Vello Ojale -- keemia- ja molekulaarbioloogia alal monograafia «Lehe fotosünteesi dünaamika» eest.

Preemiasumma jagada autorite vahel võrdselt;

3) Raimund-Johannes Ubarile -- tehnikateaduste alal töö «Digitaalsüsteemide disaini ja diagnostika uued meetodid» eest;

4) Raivo Uibole -- arstiteaduse alal uurimuse «Autoimmuunhaiguste tekkemehhanismid ja immunodiagnostika» eest;

5) Jaanus Paalile (kollektiivi juht), Silvia Sepale, Malle Lehele, Tõnu Mölsile -- geo- ja bioteaduste alal tööde tsükli «Eesti taimekoosluste ja mõnede taimetaksonite mitmekesisus» eest.

Premeeritud kollektiivi juhile maksta 50% ettenähtud preemiasummast, 50% jagada kollektiivi teiste liikmete vahel;

6) Tamara Ennole, Hilma Peuðale, Oskar Priilinnale, Hans Küütsile -- põllumajandusteaduste alal uurimistööde tsükli «Nisu haiguskindluse geneetika ja aretus» eest.

Preemiasumma jagada kollektiivi liikmete vahel võrdselt;

7) Rein Taageperale -- sotsiaalteaduste alal tööde eest üldpolitoloogia ja valimissüsteemide valdkonnas;

8) jagada riigi teaduspreemia humanitaarteaduste alal kaheks 50 000 krooni suuruseks osaks ja määrata need:

Toomas Karjahärmile -- monograafiate «Ida ja Lääne vahel», «Venestamine Eestis 1880--1917» ja «Eesti haritlaskonna kujunemine ja ideed 1850--1917» eest;

Arvo Krikmannile -- monograafia «Sissevaated folkloori lühivormidesse. Põhimõisteid, þanrisuhteid, üldprobleeme» eest.

3. Riigi teaduspreemiad makstakse välja Haridusministeeriumi 1999. aasta eelarve vahenditest.

Peaminister Mart SIIMANN

Riigisekretär Uno VEERING