Teksti suurus:

Pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 18, 299

Pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 11.02.1999

§ 1. Pühade ja tähtpäevade seaduse (RT I 1998, 13, 162) § 3 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

«21) 14. märts -- emakeelepäev;».

§ 2. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu aseesimees Tunne KELAM

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json