Teksti suurus:

Eestis metsapuudena kasvatada lubatud võõrpuuliikide loetelu

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2006
Avaldamismärge:RTL 2004, 85, 1339

Eestis metsapuudena kasvatada lubatud võõrpuuliikide loetelu

Vastu võetud 11.06.2004 nr 72

Määrus kehtestatakse «Metsaseaduse» (RT I 1998, 113/114,1872; 1999, 54, 583; 82, 750; 95, 843; 2000, 51, 319; 102, 670; 2001, 50, 282; 2002, 61, 375; 63, 387; 2003, 88, 594; 2004, 9, 53; 38, 258) § 10 lõike 12 punkti 4 alusel.

§ 1. Eestis metsapuudena kasvatada lubatud võõrpuuliikide loetelu

Eestis metsapuudena kasvatada lubatud võõrpuuliigid on järgmised:
1) must kuusk Picea mariana (Mill.) Britton et al.;
2) serbia kuusk Picea omorika (Panč) Purk.;
3) keerdmänd Pinus contorta Loud;
4) euroopa lehis Larix decidua Mill.;
5) siberi lehis Larix sibirica Ledeb.
6) siberi lehise vene teisend Larix sibirica var. rossica Scaf.
7) jaapani lehis Larix kaempferi Carr.;
8) kuriili lehis Larix gmelinii var. japonica (Maxim ja Regel) Pilger;
9) eurojaapani lehis Larix x eurolepis Henry (Larix x marschlinsii Coaz);
10) harilik ebatsuuga Pseudotsuga menziesii Franco;
11) siberi nulg Abies sibirica Ledeb.;
12) punane tamm Quercus rubra L.;
13) hübriidhaab Populus x wettsteini Hämet-Ahti.

§ 2. Määruse kehtetuks tunnistamine

Keskkonnaministri 7. juuli 1999. a määruse nr 66 «Seemne ja taimse paljundusmaterjali seaduse ning metsaseaduse alusel antavate õigusaktide kinnitamine» (RTL 1999, 114, 1488) punkt 5 tunnistatakse kehtetuks.

Minister Villu REILJAN

Kantsler Sulev VARE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json