Teksti suurus:

Välisesindustele, diplomaatidele ja haldustöötajatele vastastikkuse põhimõttel kohaldatavad käibemaksusoodustused

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.06.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.12.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 49, 346

Välisesindustele, diplomaatidele ja haldustöötajatele vastastikkuse põhimõttel kohaldatavad käibemaksusoodustused

Vastu võetud 11.06.2004 nr 214

Määrus kehtestatakse «Käibemaksuseaduse» (RT I 2003, 82, 554; 2004, 41, 278; 43, 299; 45, 315) § 39 lõike 4 alusel.

§ 1.  Käibemaksu tagastamine Hiina Rahvavabariigi Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele

Hiina Rahvavabariigi Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele tagastatakse käibemaks kõigilt Eestis ostetud kaupadelt, mille ühekordne ostusumma on suurem kui 1500 krooni. Käibemaksu ei tagastata ehitusmaterjalidelt.

§ 2.  Käibemaksu tagastamine Hollandi Kuningriigi Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele

Hollandi Kuningriigi Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele tagastatakse käibemaks kõigilt Eestis ostetud kaupadelt ja teenustelt, mille ühekordne ostusumma on suurem kui 4000 krooni. Autokütuselt tagastatakse käibemaks ka väiksema ostusumma korral.

§ 3. Käibemaksu tagastamine Itaalia Vabariigi Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele

Itaalia Vabariigi Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele tagastatakse käibemaks kõigilt Eestis ostetud kaupadelt ja teenustelt, mille ühekordne ostusumma on suurem kui 4000 krooni. Autokütuselt tagastatakse käibemaks ka väiksema ostusumma korral.

§ 4. Käibemaksu tagastamine Leedu Vabariigi Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele

Leedu Vabariigi Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele tagastatakse käibemaks kõigilt Eestis ostetud kaupadelt ja teenustelt, mille ühekordne ostusumma on suurem kui 3500 krooni. Käibemaksu ei tagastata toidukaupadelt. Autokütuselt ning side- ja kommunaalteenustelt tagastatakse käibemaks ka väiksema ostusumma korral.

§ 5. Käibemaksu tagastamine Läti Vabariigi Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele

(1) Läti Vabariigi Suursaatkonnale tagastatakse käibemaks kõigilt Eestist ostetud kaupadelt ja teenustelt, mille ühekordne ostusumma on suurem kui 2800 krooni. Käibemaksu ei tagastata toidukaupadelt, antiikesemetelt ja kunstiteostelt. Autokütuselt, üüri-, rendi-, turva-, side- ja kommunaalteenustelt tagastatakse käibemaks ka väiksema ostusumma korral.

(2) Läti Vabariigi Suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele tagastatakse käibemaks kõigilt Eestis ostetud kaupadelt ja teenustelt, mille ühekordne ostusumma on suurem kui 850 krooni. Käibemaksu ei tagastata toidukaupadelt, antiikesemetelt ja kunstiteostelt. Autokütuselt ja sideteenustelt tagastatakse käibemaks ka väiksema ostusumma korral.

§ 6. Käibemaksu tagastamine Norra Kuningriigi Suursaatkonnale ja suursaatkonna diplomaatidele

(1) Norra Kuningriigi Suursaatkonnale tagastatakse käibemaks kõigilt Eestis ostetud kaupadelt ja teenustelt.

(2) Norra Kuningriigi diplomaatidele tagastatakse käibemaks kõigilt Eestis ostetud kaupadelt ja teenustelt, mille ühekordne ostusumma on suurem kui 3000 krooni. Autokütuselt ning side- ja kommunaalteenustelt tagastatakse käibemaks ka väiksema ostusumma korral.

§ 7. Käibemaksu tagastamine Poola Vabariigi Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele

Poola Vabariigi Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele tagastatakse käibemaks kõigilt Eestis ostetud kaupadelt ja teenustelt.

§ 8.  Käibemaksu tagastamine Prantsuse Vabariigi Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele

(1) Prantsuse Vabariigi Suursaatkonnale tagastatakse käibemaks Eestis ostetud tubakalt, alkoholilt, autokütuselt, mootorsõidukitelt, mööblilt ja sisustuskaupadelt, side- ja kommunaalteenustelt, rahvuspüha ja riigivisiitidega seotud diplomaatiliste vastuvõttude korraldamise teenustelt ning saatkonna hoone ja esinduse juhi residentsi jaoks ostetud ehitusmaterjalidelt ja teenustelt, mille ühekordne ostusumma on suurem kui 2400 krooni.

(2) Prantsuse Vabariigi Suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele tagastatakse käibemaks Eestis ostetud mootorsõidukitelt.

§ 9.  Käibemaksu tagastamine Rootsi Kuningriigi Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele

(1) Rootsi Kuningriigi Suursaatkonnale tagastatakse käibemaks kõigilt Eestis ostetud kaupadelt ja teenustelt. Käibemaksu ei tagastata toidukaupadelt, toitlustus- (sh restoraniarvetelt), reklaami-, veo-, nõustamis- ja õigusteenustelt ning eluruumide üürilt.

(2) Rootsi Kuningriigi Suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele tagastatakse käibemaks kõigilt Eestis ostetud kaupadelt ja teenustelt, mille ühekordne ostusumma on suurem kui 1700 krooni. Käibemaksu ei tagastata toidukaupadelt, riietelt, jalanõudelt, kosmeetikalt, spordivarustuselt, mänguasjadelt, tööriistadelt, toitlustus- (sh restoraniarvetelt), side- ja kommunaalteenustelt ning eluruumi üürilt. Autokütuselt, alkoholilt ja tubakalt tagastatakse käibemaks ka väiksema ostusumma korral.

§ 10.  Käibemaksu tagastamine Saksamaa Liitvabariigi Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele

Saksamaa Liitvabariigi Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele tagastatakse käibemaks kõigilt Eestis ostetud kaupadelt ja teenustelt, mille ühekordne ostusumma on suurem kui 1500 krooni. Käibemaksu ei tagastata toidukaupadelt. Autokütuselt ja kommunaalteenustelt tagastatakse käibemaks ka väiksema ostusumma korral.

§ 11. Käibemaksu tagastamine Soome Vabariigi Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele

(1) Soome Vabariigi Suursaatkonnale ja diplomaatidele tagastatakse käibemaks Eestis ostetud kaupadelt ja teenustelt, mille ühekordne ostusumma on suurem kui 2600 krooni. Autokütuselt, side- ja kommunaalteenustelt tagastatakse käibemaks ka väiksema ostusumma korral.

(2) Soome Vabariigi Suursaatkonna haldustöötajatele tagastatakse käibemaks Eestis esimese kuue teenistuskuu jooksul ostetud mootorsõidukilt.

§ 12.  Käibemaksu tagastamine Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele

(1) Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Suursaatkonnale tagastatakse Eestis ostetud alkoholilt, tubakalt, autokütuselt, mootorsõidukitelt, saatkonna hoone ja esinduse juhi residentsi mööblilt ning esinduse juhi residentsi üürilt ja saatkonna diplomaatide ja haldustöötajate eluruumi üürilt saatkonna makstud käibemaks.

(2) Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Suursaatkonna diplomaatidele tagastatakse käibemaks Eestis ostetud alkoholilt, tubakalt, autokütuselt, mootorsõidukitelt ja eluruumi üürilt.

(3) Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Suursaatkonna haldustöötajatele tagastatakse käibemaks Eestis ostetud mootorsõidukilt ja eluruumi üürilt.

§ 13.  Käibemaksu tagastamine Taani Kuningriigi Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele

(1) Taani Kuningriigi Suursaatkonnale tagastatakse käibemaks kõigilt Eestis ostetud kaupadelt ja teenustelt, mille ühekordne ostusumma on suurem kui 3000 krooni. Käibemaksu ei tagastata toidukaupadelt, tubakalt, alkoholilt, kosmeetikalt, parfümeerialt ning koristus- ja puhastusvahenditelt. Autokütuselt, renditeenustelt ning side- ja kommunaalteenustelt tagastatakse käibemaks ka väiksema ostusumma korral.

(2) Taani Kuningriigi Suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele tagastatakse käibemaks kõigilt Eestis ostetud kaupadelt, mille ühekordne ostusumma on suurem kui 3000 krooni. Käibemaksu ei tagastata toidukaupadelt, tubakalt, alkoholilt, kosmeetikalt, parfümeerialt ning koristus- ja puhastusvahenditelt. Autokütuse ning side- ja kommunaalteenuste puhul tagastatakse käibemaks ka väiksema ostusumma korral.

§ 14.  Käibemaksu tagastamine Tšehhi Vabariigi Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele

Tšehhi Vabariigi Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele tagastatakse käibemaks kõigilt Eestis ostetud kaupadelt ja teenustelt, mille ühekordne ostusumma on suurem kui 400 krooni.

§ 15. Käibemaksu tagastamine Ungari Vabariigi Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele

Ungari Vabariigi Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele tagastatakse käibemaks kõigilt Eestis ostetud kaupadelt ja teenustelt, mille ühekordne ostusumma on suurem kui 160 krooni.

§ 16. Käibemaksu tagastamine Venemaa Föderatsiooni Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele

(1) Venemaa Föderatsiooni Suursaatkonnale tagastatakse käibemaks Eestist ostetud kaupadelt ja teenustelt, mille ühekordne ostusumma on suurem kui 2500 krooni. Käibemaksu ei tagastata toidukaupadelt. Sideteenustelt, saatkonna hoone ja esinduse juhi residentsi kommunaalteenustelt, ehitus- ja remonditeenustelt, turvaseadmete hooldusteenustelt ning paigalduselt tagastatakse käibemaks ka väiksema ostusumma korral.

(2) Venemaa Föderatsiooni Suursaatkonna diplomaatidele ning haldustöötajatele tagastatakse käibemaks Eestist ostetud kaupadelt, mille ühekordne ostusumma on suurem kui 2500 Eesti krooni. Käibemaksu ei tagastata toidukaupadelt, vedelkütuselt ega määrdeainetelt. Sideteenustelt, ehitus- ja remonditeenustelt, turvaseadmete hooldusteenustelt ja paigalduselt ning esinduse juhi kommunaalteenustelt tagastatakse käibemaks ka väiksema ostusumma korral.

§ 17. Käibemaksu tagastamise kord

Käesolevas määruses nimetatud riikide välisesindustele, diplomaatidele ja haldustöötajatele tagastatakse käibemaks §-des 1–16 nimetatud kaupadelt ja teenustelt «Käibemaksuseaduse» § 39 lõike 3 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud korras, arvestades käesolevast määrusest tulenevaid erisusi.

§ 18. Rakendussäte

Paragrahvides 1–16 kehtestatud käibemaksusoodustusi kohaldatakse alates 1. maist 2004. a ostetud kaupade ja teenuste suhtes.

Peaminister Juhan PARTS

Kaitseminister
välisministri ülesannetes Margus HANSON

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json