Teksti suurus:

Välisesindustele, diplomaatidele ja haldustöötajatele vastastikkuse põhimõttel kohaldatavad käibemaksusoodustused

Välisesindustele, diplomaatidele ja haldustöötajatele vastastikkuse põhimõttel kohaldatavad käibemaksusoodustused - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.07.2017, 3

Välisesindustele, diplomaatidele ja haldustöötajatele vastastikkuse põhimõttel kohaldatavad käibemaksusoodustused

Vastu võetud 11.06.2004 nr 214
RT I 2004, 49, 346
jõustumine 24.06.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.12.2004RT I 2004, 84, 57419.12.2004
29.04.2005RT I 2005, 23, 17508.05.2005
17.05.2007RT I 2007, 38, 26402.06.2007
31.01.2008RT I 2008, 7, 5611.02.2008
14.12.2009RT I 2009, 63, 41626.12.2009
23.08.2010RT I 2010, 60, 40701.01.2011
16.12.2010RT I, 28.12.2010, 101.01.2011
05.05.2011RT I, 11.05.2011, 714.05.2011
25.06.2012RT I, 27.06.2012, 1830.06.2012
27.07.2017RT I, 29.07.2017, 101.08.2017, osaliselt 01.10.2017

Määrus kehtestatakse «Käibemaksuseaduse» § 39 lõike 4 alusel.

§ 1.   Käibemaksu tagastamine Hiina Rahvavabariigi Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele

  Hiina Rahvavabariigi Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele tagastatakse käibemaks kõigilt Eestis ostetud kaupadelt ja teenustelt, mille ühekordne ostusumma on suurem kui 95 eurot. Kommunaalteenustelt tagastatakse käibemaks ka väiksema ostusumma korral.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

§ 2.   Käibemaksu tagastamine Hollandi Kuningriigi Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele

  Hollandi Kuningriigi Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele tagastatakse käibemaks kõigilt Eestis ostetud kaupadelt ja teenustelt, mille ühekordne ostusumma on suurem kui 255 eurot. Autokütuselt tagastatakse käibemaks ka väiksema ostusumma korral.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

§ 3.   Käibemaksu tagastamine Itaalia Vabariigi Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele

  Itaalia Vabariigi Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele tagastatakse käibemaks kõigilt Eestis ostetud kaupadelt ja teenustelt, mille ühekordne ostusumma on suurem kui 363 eurot. Käibemaksu ei tagastata toidukaupadelt. Autokütuselt ning side- ja kommunaalteenustelt tagastatakse käibemaks ka väiksema ostusumma korral.
[RT I, 27.06.2012, 18 - jõust. 30.06.2012]

§ 4.   Käibemaksu tagastamine Leedu Vabariigi Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele

  Leedu Vabariigi Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele tagastatakse käibemaks kõigilt Eestis ostetud kaupadelt ja teenustelt.
[RT I, 29.07.2017, 1 - jõust. 01.10.2017]

§ 5.   Käibemaksu tagastamine Läti Vabariigi Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele

  Läti Vabariigi Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele tagastatakse käibemaks kõigilt Eestis ostetud kaupadelt ja teenustelt, mille ühekordne ostusumma on suurem kui 50 eurot. Käibemaksu ei tagastata antiikesemetelt ja kunstiteostelt. Autokütuselt, üüri-, rendi-, turva-, side- ja kommunaalteenustelt tagastatakse käibemaks ka väiksema ostusumma korral.
[RT I, 11.05.2011, 7 - jõust. 14.05.2011]

§ 6.   Käibemaksu tagastamine Norra Kuningriigi Suursaatkonnale ja suursaatkonna diplomaatidele

  (1) Norra Kuningriigi Suursaatkonnale tagastatakse käibemaks kõigilt Eestis ostetud kaupadelt ja teenustelt.

  (2) Norra Kuningriigi diplomaatidele tagastatakse käibemaks kõigilt Eestis ostetud kaupadelt ja teenustelt, mille ühekordne ostusumma on suurem kui 191 eurot. Autokütuselt ning side- ja kommunaalteenustelt tagastatakse käibemaks ka väiksema ostusumma korral.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

§ 7.   Käibemaksu tagastamine Poola Vabariigi Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele

  Poola Vabariigi Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele tagastatakse käibemaks kõigilt Eestis ostetud kaupadelt ja teenustelt.

§ 8.   Käibemaksu tagastamine Prantsuse Vabariigi Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele

  (1) Prantsuse Vabariigi Suursaatkonnale tagastatakse käibemaks Eestis ostetud tubakalt, alkoholilt, autokütuselt, mootorsõidukitelt, mööblilt ja sisustuskaupadelt, side- ja kommunaalteenustelt, rahvuspüha ja riigivisiitidega seotud diplomaatiliste vastuvõttude korraldamise teenustelt ning saatkonna hoone ja esinduse juhi residentsi jaoks ostetud ehitusmaterjalidelt ja teenustelt, mille ühekordne ostusumma on suurem kui 153 eurot.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Prantsuse Vabariigi Suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele tagastatakse käibemaks Eestis ostetud mootorsõidukitelt.

§ 9.   Käibemaksu tagastamine Rootsi Kuningriigi Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele

  (1) Rootsi Kuningriigi Suursaatkonnale tagastatakse käibemaks kõigilt Eestis ostetud kaupadelt ja teenustelt. Käibemaksu ei tagastata toidukaupadelt, toitlustus- (sh restoraniarvetelt), reklaami-, veo-, nõustamis- ja õigusteenustelt ning eluruumide üürilt.

  (2) Rootsi Kuningriigi Suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele tagastatakse käibemaks kõigilt Eestis ostetud kaupadelt ja teenustelt, mille ühekordne ostusumma on suurem kui 108 eurot. Käibemaksu ei tagastata toidukaupadelt, riietelt, jalanõudelt, kosmeetikalt, spordivarustuselt, mänguasjadelt, tööriistadelt, toitlustus- (sh restoraniarvetelt), side- ja kommunaalteenustelt ning eluruumi üürilt. Autokütuselt, alkoholilt ja tubakalt tagastatakse käibemaks ka väiksema ostusumma korral.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

§ 10.   Käibemaksu tagastamine Saksamaa Liitvabariigi Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele

  Saksamaa Liitvabariigi Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele tagastatakse käibemaks kõigilt Eestis ostetud kaupadelt ja teenustelt, mille ühekordne ostusumma on suurem kui 95 eurot. Käibemaksu ei tagastata toidukaupadelt. Autokütuselt ja kommunaalteenustelt tagastatakse käibemaks ka väiksema ostusumma korral.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

§ 11.   Käibemaksu tagastamine Soome Vabariigi Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele

  (1) Soome Vabariigi Suursaatkonnale ja diplomaatidele tagastatakse käibemaks Eestis ostetud kaupadelt ja teenustelt, mille ühekordne ostusumma on suurem kui 166 eurot. Autokütuselt, side- ja kommunaalteenustelt tagastatakse käibemaks ka väiksema ostusumma korral.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Soome Vabariigi Suursaatkonna haldustöötajatele tagastatakse käibemaks Eestis esimese kuue teenistuskuu jooksul ostetud mootorsõidukilt.

§ 12.   Käibemaksu tagastamine Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele

  (1) Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Suursaatkonnale tagastatakse Eestis ostetud alkoholilt, tubakalt, autokütuselt, mootorsõidukitelt, saatkonna hoone ja esinduse juhi residentsi mööblilt ning esinduse juhi residentsi üürilt ja saatkonna diplomaatide ja haldustöötajate eluruumi üürilt saatkonna makstud käibemaks.

  (2) Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Suursaatkonna diplomaatidele tagastatakse käibemaks Eestis ostetud alkoholilt, tubakalt, autokütuselt, mootorsõidukitelt ja eluruumi üürilt.

  (3) Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Suursaatkonna haldustöötajatele tagastatakse käibemaks Eestis ostetud mootorsõidukilt ja eluruumi üürilt.

§ 13.   Käibemaksu tagastamine Taani Kuningriigi Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele

  (1) Taani Kuningriigi Suursaatkonnale tagastatakse käibemaks kõigilt Eestis ostetud kaupadelt ja teenustelt, mille ühekordne ostusumma on suurem kui 191 eurot. Käibemaksu ei tagastata toidukaupadelt, tubakalt, alkoholilt, kosmeetikalt, parfümeerialt ning koristus- ja puhastusvahenditelt. Autokütuselt, renditeenustelt ning side- ja kommunaalteenustelt tagastatakse käibemaks ka väiksema ostusumma korral.

  (2) Taani Kuningriigi Suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele tagastatakse käibemaks kõigilt Eestis ostetud kaupadelt, mille ühekordne ostusumma on suurem kui 191 eurot. Käibemaksu ei tagastata toidukaupadelt, tubakalt, alkoholilt, kosmeetikalt, parfümeerialt ning koristus- ja puhastusvahenditelt. Autokütuse ning side- ja kommunaalteenuste puhul tagastatakse käibemaks ka väiksema ostusumma korral.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

§ 14.   Käibemaksu tagastamine Tšehhi Vabariigi Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele

  Tšehhi Vabariigi Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele tagastatakse käibemaks kõigilt Eestis ostetud kaupadelt ja teenustelt, mille ühekordne ostusumma on suurem kui 25 eurot.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

§ 15.   Käibemaksu tagastamine Ungari Vabariigi Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele

  Ungari Vabariigi Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele tagastatakse käibemaks kõigilt Eestis ostetud kaupadelt ja teenustelt, mille ühekordne ostusumma on suurem kui 10 eurot.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

§ 16.   Käibemaksu tagastamine Venemaa Föderatsiooni Suursaatkonnale ja Venemaa Föderatsiooni Peakonsulaadile ning suursaatkonna ja peakonsulaadi diplomaatidele ja haldustöötajatele

  (1) Venemaa Föderatsiooni Suursaatkonnale ja Venemaa Föderatsiooni Peakonsulaadile tagastatakse käibemaks Eestist ostetud kaupadelt ja teenustelt, mille ühekordne ostusumma on suurem kui 159 eurot. Käibemaksu ei tagastata toidukaupadelt. Sideteenustelt, saatkonna ja peakonsulaadi hoone ning esinduse juhi residentsi kommunaalteenustelt, ehitus- ja remonditeenustelt, turvaseadmete hooldusteenustelt ning paigalduselt tagastatakse käibemaks ka väiksema ostusumma korral.

  (2) Venemaa Föderatsiooni Suursaatkonna ja Venemaa Föderatsiooni Peakonsulaadi diplomaatidele ning haldustöötajatele tagastatakse käibemaks Eestist ostetud kaupadelt, mille ühekordne ostusumma on suurem kui 159 eurot. Käibemaksu ei tagastata toidukaupadelt, vedelkütuselt ega määrdeainetelt. Sideteenustelt, ehitus- ja remonditeenustelt, turvaseadmete hooldusteenustelt ja paigalduselt ning esinduse juhi kommunaalteenustelt tagastatakse käibemaks ka väiksema ostusumma korral.
[RT I, 27.06.2012, 18 - jõust. 30.06.2012]

§ 161.   Käibemaksu tagastamine Hispaania Kuningriigi Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele

  (1) Hispaania Kuningriigi Suursaatkonnale tagastatakse käibemaks Eestis ostetud kontoritarvetelt ja mööblilt, mille ühekordne ostusumma on suurem kui 319 eurot, ning ehitus- ja remonditeenustelt ja ehitusmaterjalidelt, mille ühekordne ostusumma on suurem kui 703 eurot. Autokütuselt ning saatkonna hoone ja esinduse juhi residentsi side- ja kommunaalteenustelt tagastatakse käibemaks olenemata ostusummast.

  (2) Hispaania Kuningriigi Suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele tagastatakse käibemaks kõigilt Eestis ostetud kaupadelt, mille ühekordne ostusumma on suurem kui 255 eurot.
[RT I, 28.12.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

§ 162.   Käibemaksu tagastamine Portugali Vabariigi Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele

  (1) Portugali Vabariigi Suursaatkonnale tagastatakse käibemaks kõigilt Eestis ostetud kaupadelt ja teenustelt, mille ühekordne ostusumma on suurem kui 268 eurot.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Portugali Vabariigi Suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele tagastatakse käibemaks Eestis ostetud kaupadelt ja teenustelt, mille ühekordne ostusumma on suurem kui 268 eurot. Käibemaksu ei tagastata veelt, gaasilt, elektrienergialt, telefonilt, toiduainetelt, jookidelt, hotelliteenustelt ja remonditöödelt. Autokütuselt, tubakalt ja alkoholilt tagastatakse käibemaks ka väiksema ostusumma korral.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

§ 163.   Käibemaksu tagastamine Valgevene Vabariigi Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele

  Valgevene Vabariigi Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele tagastatakse käibemaks kõigilt Eestis ostetud kaupadelt ja teenustelt.
[RT I, 28.12.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

§ 164.   Käibemaksu tagastamine Türgi Vabariigi Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele

  (1) Türgi Vabariigi Suursaatkonnale ei tagastata käibemaksu toidukaupadelt, alkoholilt ja tubakalt.

  (2) Türgi Vabariigi Suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele tagastatakse käibemaks kõigilt Eestis ostetud kaupadelt, mille ühekordne ostusumma on suurem kui 31 eurot.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

§ 165.   Käibemaksu tagastamine Gruusia Vabariigi Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele

  Gruusia Vabariigi Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele tagastatakse käibemaks kõigilt Eestis ostetud kaupadelt ja teenustelt, mille ühekordne ostusumma on suurem kui 64 eurot. Autokütuselt ning side- ja kommunaalteenustelt tagastatakse käibemaks ka väiksema ostusumma korral.
[RT I, 28.12.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

§ 166.   Käibemaksu tagastamine Kreeka Vabariigi Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele

  Kreeka Vabariigi Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele tagastatakse käibemaks kõigilt Eestis ostetud kaupadelt ja teenustelt, mille ühekordne ostusumma on suurem kui 307 eurot. Käibemaksu ei tagastata toidukaupadelt. Autokütuselt ning side- ja kommunaalteenustelt tagastatakse käibemaks ka väiksema ostusumma korral.
[RT I, 27.06.2012, 18 - jõust. 30.06.2012]

§ 167.   Käibemaksu tagastamine Rumeenia Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele

  Rumeenia Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele tagastatakse käibemaks kõigilt Eestis ostetud kaupadelt ja teenustelt.
[RT I, 29.07.2017, 1 - jõust. 01.08.2017]

§ 17.   Käibemaksu tagastamise kord

  Käesolevas määruses nimetatud riikide välisesindustele, diplomaatidele ja haldustöötajatele tagastatakse käibemaks käesolevas määruses nimetatud kaupadelt ja teenustelt «Käibemaksuseaduse» § 39 lõike 3 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud korras, arvestades käesolevast määrusest tulenevaid erisusi.
[RT I 2004, 84, 574 - jõust. 19.12.2004]

§ 18.   Rakendussäte
[Kehtetu - RT I 2005, 23, 175 - jõust. 08.05.2005]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json