Teksti suurus:

Halliste valla ja Karksi valla piiride muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I 1999, 22, 345

Halliste valla ja Karksi valla piiride muutmine

Vastu võetud 23.02.1999 nr 69

Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse (RT I 1995, 29, 356; 1996, 42, 808) paragrahvi 4, paragrahvi 6 lõike 5 ja paragrahvi 7 1 lõike 3 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Muuta Viljandi maakonna Halliste valla ja Karksi valla vahelist piiri.

2. Kehtestada, et muudetud piirilõik algab Halliste valla Kalvre küla Lõksi talu kirdenurga piiritähisest ja kulgeb mööda Lõksi talu piiri lõunasse kuni sama talu kagunurga piiritähiseni.

Edasi jätkub piir mööda Lõksi talu lõunapiiri kuni sama talu edelanurga ja Kalvre küla Kangru talu kirdenurga ühise piiritähiseni.

Sealt kulgeb vallapiir mööda Kangru talu piiri kuni Vidva ojani, kus asub Kangru talu edelanurga piiritähis. Piir jätkub mööda Vidva oja lõuna suunas kuni lõikumiseni Karksi valla ja Halliste valla vahelise senise piiriga, kus muudetud piirilõik lõpeb.

3. Maa-ametil kanda muudetud piirilõik riigi maakatastrikaardile.

4. Jätta Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 1997. a määrusega nr 244 (RT I 1997, 95/96, 1577; 99, 1604; 1998, 56, 842; 60, 955; 96, 1516; 12, 1853) kinnitatud «Vallasiseste linnade, alevite ja külade nimistu» Viljandi maakonna Halliste valla külade nimistust välja Muri küla ning lisada nimetatud küla Karksi valla külade nimistusse.

Peaminister Mart SIIMANN

Justiitsminister siseministri ülesannetes Paul VARUL

Riigisekretär Uno VEERING

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json