Teksti suurus:

Maamaksuseaduse § 11 lõike 1 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 27, 381

Maamaksuseaduse § 11 lõike 1 muutmise seadus

Vastu võetud 17.02.1999

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 9. märtsi 1999. a otsusega nr 541

§ 1. Maamaksuseaduse (RT I 1993, 24, 428; 1996, 41, 797; 89, 1589; 1997, 82, 1398) § 11 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Haritava maa, loodusliku rohumaa ja metsamaa maamaksu määr on kuni 2000. aasta 31. detsembrini 0,3 kuni 1,0 protsenti maa maksustamishinnast aastas.»

§ 2. Käesolev seadus jõustub 2000. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json