Teksti suurus:

Reklaamiseaduse täiendamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 27, 388

Reklaamiseaduse täiendamise seadus

Vastu võetud 18.02.1999

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 9. märtsi 1999. a otsusega nr 549

Reklaamiseaduse (RT I 1997, 52, 835) § 7 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

«(4) Eesti Panga poolt käibele lastud pangatähtede ja müntide kujunduse kasutamine reklaamis on lubatud ainult Eesti Panga eelneval nõusolekul.»

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json