Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 27, 391

Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 22.02.1999

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 9. märtsi 1999. a otsusega nr 552

§ 1. Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274) § 68 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Teede- ja Sideministeeriumi valitsemisalas on järgmised ametid:

1) Lennuamet;

2) Maanteeamet;

3) Raudteeamet;

4) Sideamet;

5) Veeteede Amet.»

§ 2. Käesolev seadus jõustub 1999. aasta 1. mail.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json