Teksti suurus:

Riigilõivuseaduse § 200 ja notari tasu seaduse § 8 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 29, 400

Riigilõivuseaduse § 200 ja notari tasu seaduse § 8 muutmise seadus

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 10. märtsi 1999. a otsusega nr 561

§ 1. Riigilõivuseaduse (RT I 1997, 80, 1344; 86, 1461; 87, 1466 ja 1467; 93, 1563; 1998, 2, 47; 4, 63; 23, 321; 36/37, 552 ja 553; 52/53, 771; 57, 859; 59, 941; 60, 951; 61, 979; ja 985; 64/65, 1004, 1005 ja 1008; 86/87, 1408; 97, 1519; 103, 1701; 108/109, 1783; 111, 1829; 1999, 16, 275; 23, 355; 24, 359, 360 ja 364) §-s 200 asendatakse sõnad «jagatavast kinnisasjast» sõnadega «jagamise tulemusel moodustatavast uuest kinnistust».

§ 2. Notari tasu seaduse (RT I 1996, 23, 456; 1998, 95, 1512) § 8 lõikes 1 asendatakse sõnad «jagatava kinnisasja» sõnadega «kinnisasja jagamise tulemusel moodustatava uue kinnistu».

§ 3. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json