Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise ja täiendamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 29, 401

Vabariigi Valitsuse seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise ja täiendamise seadus

Vastu võetud 22.02.1999

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 11. märtsi 1999. a otsusega nr 562

§ 1. Vabariigi Valitsuse seaduses (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 40 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Valitsusasutus registreeritakse riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris, mille asutab Vabariigi Valitsus rahandusministri ettepaneku alusel.»;

2) paragrahvi 43 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(6) Käesolevas paragrahvis nimetatud asutused registreeritakse riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris, mille asutab Vabariigi Valitsus rahandusministri ettepaneku alusel.»

§ 2. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1994, 12, 200; 19, 340; 72, 1263; 84, 1475; 1995, 16, 228; 17, 237; 23, 334; 26--28, 355; 59, 1006; 97, 1664; 1996, 36, 738; 37, 739; 40 773; 48, 942; 89, 1591; 1997, 13, 210; 29, 449; 29, 450; 69, 1113; 1998, 28, 356; 59, 941; 61, 984; 1999, 10, 155) § 35 lõiget 2 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses: «Kohaliku omavalitsuse asutus registreeritakse riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris, mille asutab Vabariigi Valitsus rahandusministri ettepaneku alusel.»

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json